0-urencontract

Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel hiervan is dat als er niet gewerkt wordt er ook geen loon verschuldigd is. Door middel van een 0-uren contract kan een werkgever de werknemer dus flexibel inzetten. Een 0-urencontract maakt het mogelijk om iemand wel in dienst te nemen, zonder daarin afspraken te maken over een vast aantal uren wat moet worden uitbetaald.

De werkgever betaalt alleen de gewerkte uren, dit geeft een enorm financieel voordeel in tijden waarin er minder werk beschikbaar is. Daarnaast is het dus mogelijk om de werknemer op verschillende momenten in te zetten. Wanneer je als bedrijf behoefte hebt aan flexibiliteit is het sterk aan te raden om met een 0-urencontract te werken. Wel is het belangrijk om te onthouden dat er de eerste 12 maanden van het contract minder verplichtingen zijn, daarna krijgt de werknemer recht op een vast aantal werkuren.

Hoewel een 0-urencontract veel flexibiliteit geeft, zijn er alsnog diversie plichten voor een werkgever. Denk hierbij aan de oproeptermijn, vakantiegeld en werkgeverslasten. Verder kan er in het contract afspraken gemaakt worden over een proefperiode, vakantiedagen, geheimhouding van bepaalde informatie en intellectueel eigendom.

Benieuwd of en hoe een een 0-urencontract relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Andere Arbeidscontracten

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een arbeidscontract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles...

Contract voor (on)bepaalde tijd

Wanneer er een nieuwe medewerker wordt aangenomen, is het van belang om een arbeidscontract aan te bieden. Deze kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Bij een arbeidsovereenkom...

Vaststellingsovereenkomst

Het kan zo zijn dat er een geschil tussen partijen opdoet door bijvoorbeeld ontslag. Met een vaststellingsovereenkomst is er mogelijkheid tot het vinden van een regeling zonder daa...