Merk registratie

Het startpunt van een eigen bedrijf is vaak een goed idee voor een product of dienst. Let wel op dat je dit product of deze dienst ook mag aanbieden, of dat deze beschermd is.

Er zijn veel verschillende vormen van intellectueel eigendom. Zo kennen we bijvoorbeeld het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooienrecht. 

Merkenrecht

Voor een product geldt bijvoorbeeld dat alleen de houder van een merk mag dat merk gebruiken: merkrecht. Dat is althans het uitgangspunt van de wet. Zo mag alleen Adidas het merk ‘Adidas’ gebruiken. Als je gebruik wil maken van een geregistreerd merk, dan heb je daar toestemming van de rechthebbende voor nodig.  Of een merk in de Benelux al geregistreerd is check je hier: https://www.boip.int/nl/merkenregister#/

Download whitepaper