Disclaimer

Disclaimer Waterdicht

De website van Waterdicht is eigendom van Waterdicht B.V., met uitzondering van bepaalde (hyper)links en (stock)foto’s. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Waterdicht B.V.. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten ervan zonder nadrukkelijk schriftelijke en voorafgaande toestemming van Waterdicht B.V. openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming is niet nodig voor het downloaden, hyperlinken, bekijken en/of het printen van een enkele hard copy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Deze website is met zorg samengesteld door Waterdicht B.V., het is echter niet uitgesloten dat de informatie als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde/andere inzichten, moet worden herzien of aangevuld. De blogs en andere informatie in het kenniscentrum dienen enkel ter illustratie, hierin wordt ook de mening van de auteur verkondigd. Om deze reden kan Waterdicht B.V. geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Verwijzingen naar websites die niet door Waterdicht B.V. worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze websites is uitgesloten.

Waterdicht B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake