B.V. oprichten

Of je net begonnen bent of al even bezig, het oprichten van een BV brengt altijd weer vragen met zich mee. Daarom hebben wij het juridische BV oprichten-pakket. Hier zitten alle contracten en juridische documenten in die je nodig hebt. Daarnaast beantwoorden wij alle vragen en staan we je bij met advies. Er zijn namelijk veel keuzes te maken. We kijken naar jouw situatie en bepalen samen welke documenten je nodig hebt.

Veelvoorkomende documenten BV oprichten:

 • Aandeelhoudersovereenkomst
 • Managementovereenkomst(en)
 • Arbeidsovereenkomst tussen holding en natuurlijk persoon
 • Verzoek verlaging salaris DGA
 • Rekening courant-overeenkomst 

Aandeelhoudersovereenkomst

In een aandeelhoudersovereenkomst leggen jullie als zakelijke partners vast hoe de BV zal worden ingericht. Het vormt een basiskader waarbinnen jullie gaan opereren. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld hoeveel bestuurders er komen, wanneer een van jullie eruit mag stappen en wie er namens de BV aankopen mag doen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een non-concurrentiebeding en een geheimhoudingsplicht.

Managementovereenkomst(en)

Met bestuurders kan een managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst worden gesloten. Hier staat in wat de beloning voor de bestuurder is, maar bijvoorbeeld ook wat er gebeurt bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsovereenkomst tussen holding en natuurlijk persoon

Tegenwoordig gebruiken steeds meer mensen een persoonlijke holding om hun aandelen mee te beheren. Dit heeft als voordeel dat winsten kunnen worden opgepot. Om de winsten uiteindelijk bij jou als natuurlijk persoon terecht te laten komen, kan er om fiscale redenen worden gekozen voor een arbeidsovereenkomst tussen de persoonlijke holding en de natuurlijke persoon.

Verzoek verlaging salaris DGA

De Belastingdienst hanteert een minimaal salaris dat aan een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet worden uitbetaald. Als beginnende onderneming kan het zo zijn dat de BV dit bedrag á 47.000,- euro per jaar nog niet kan betalen. Geen paniek! Wij stellen een verzoekschrift op zodat de Belastingdienst goedkeurt dat de DGA tijdelijk minder of zelfs niets aan salaris wordt uitgekeerd. Of dit in jouw geval het beste is, bekijken we samen.

Rekening courant-overeenkomst

Als je een BV hebt opgericht komt het vaak voor dat de holding iets betaalt voor de werkmaatschappij, de werkmaatschappij iets voor de holding, de DGA voor de werkmaatschappij, enzovoort. Door een rekening-courant overeenkomst op te stellen, worden de vorderingen van de holding, werkmaatschappij en DGA automatisch verrekend. Dit heeft zowel fiscale als faillissementsrechtelijke voordelen.

Werkwijze 

Wij snappen dat je zeer waarschijnlijk geen zin hebt in het juridische gedoe. Laat ons dat maar doen. We nemen je wél mee in het proces, zodat je weet en meebeslist hoe alles juridisch geregeld is. Hoe? Zo:

 • Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we samen wat je nodig hebt. Ook geven we je informatie en advies over de keuzes die er te maken zijn.
 • Daarna gaan we aan de slag. We stellen conceptversies op van de benodigde documenten. Ook hebben we overleg met een boekhouder. Wij kunnen er een aanbevelen, maar je mag natuurlijk ook je eigen boekhouder raadplegen.
 • We nemen de conceptversies samen door en lichten alles toe.
 • Naar aanleiding van de conceptbespreking stellen we de definitieve versies op van de documenten.
 • Ten slotte zal een notaris alleen nog de statuten van de BV op gaan stellen en de inschrijving in het handelsregister verzorgen. Wij werken veel samen met DAAN, maar je mag uiteraard ook zelf naar een notaris.
 • En klaar, gefeliciteerd met je nieuwe B.V.!
Plan gratis intake