Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Waterdicht B.V.

Als je akkoord gaat met deze privacyverklaring, dan ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclame en andere updates.

Onze visie op privacy

Waterdicht B.V. is een juridisch advieskantoor in Nijmegen. Hoge kwaliteit, brede expertise, maatschappelijke betrokkenheid en daadkracht zijn voor ons belangrijke doelen. Ook het beschermen van jouw persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons heel belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van onze nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Waterdicht per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan lees je hier hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Dit is het privacyreglement van Waterdicht. Waterdicht is verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn gevestigd in Nijmegen (6525 GX) aan de Sint Annastraat 198C. Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken op 06 - 18 73 82 11 of per e-mail via hallo@waterdicht.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan (bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van gegevens) noemen we het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt gegeven. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van jouw zaak door onze juristen, bijvoorbeeld je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van jou ontvangen. Dat zijn bijvoorbeeld personen, organisaties of bedrijven die een overeenkomst hebben gesloten met ons of degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij hebben je persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te voeren. Wij verwerken je persoonsgegevens alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij samen aan zijn gegaan voor bijvoorbeeld het leveren van juridische diensten door onze juristen. Zo worden persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden. Daarnaast worden je contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen we deze gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven als je daar toestemming voor hebt gegeven. Afhankelijk van de aard van je zaak of opdracht, kunnen we ook andere persoonsgegevens dan contactgegevens verwerken. Daarnaast gebruiken wij je persoonsgegevens voor het verzenden van onze declaraties. Wij kunnen de persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Hoe gaan wij met je persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij jouw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Binnen Waterdicht kunnen de persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun werkzaamheden toegang toe moeten hebben.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat je gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. In ons bewaarbeleid staat hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van cliënten en opdrachtgevers met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen we je informatie met derden?

Normaal gesproken delen we je persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. In sommige gevallen moeten transacties worden geregistreerd in bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of in het Kadaster. We kunnen je informatie ook delen met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn waardoor we jouw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Als een rechterlijke uitspraak ons verplicht om jouw persoonsgegevens te delen met derden, dan moeten wij dat doen. We delen jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Wil je je persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd? Je kunt bij Waterdicht een overzicht opvragen. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons. Je hebt ook het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens weer in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief. Als je ons zo’n verzoek stuurt, reageren wij daar zo spoedig mogelijk op. In ieder geval binnen 4 weken na je verzoek laten we weten welke acties we ondernomen hebben. Heb je vragen of klachten over het verwerken van persoonsgegevens door ons? Mail dan naar hallo@waterdicht.nl

Je kunt je mail richten aan: Waterdicht t.a.v. Sam Derks Inzageverzoek persoonsgegevens.

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming houden. Als je denkt dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag bij het vinden van een oplossing. Lukt dat niet? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacy recht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid actueel. Waterdicht kan deze privacyverklaring daarom altijd wijzigen. Zijn deze wijzigingen ook voor jou belangrijk? Dan laten we je dat weten. De meest actuele versie van ons privacyreglement vind je terug op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27-08-2022.

Cookie statement 

Waterdicht maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben veel verschillende functies. Vaak worden cookies gebruikt die een puur technische functionaliteit hebben. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen voor de website bijvoorbeeld onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en om deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kunnen cookies geplaatst worden die jouw websurfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties aan jou kunnen aanbieden. In deze cookieverklaring lees je welke cookies wij precies gebruiken en hoe we daarmee omgaan.  

Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens. Meer informatie over welke persoonsgegevens we precies voor welke doeleinden verwerken, kun je vinden in onze privacyverklaring. 

Heb je vragen over deze cookieverklaring? Dan lees je eveneens in deze cookieverklaring hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.  

Gebruik van cookies 

Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke technieken de volgende functies uit: 

Essentiële / functionele cookies 

Dit type cookies zijn essentieel om je in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Functionele cookies onthouden keuzes die je maakt, zoals taalvoorkeuren en zoekparameters. Ze kunnen worden gebruikt om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de website kunnen niet worden uitgeschakeld en worden dan ook automatisch ingeschakeld wanneer je de website gebruikt. 

Concreet gebruiken wij bijvoorbeeld de cookie __cf_bm. Deze cookie wordt geplaatst door Cloudflare, het beveiligings- en content delivery network (CDN) dat we gebruiken. Deze cookie heeft als doel om onderscheid te maken tussen legitiem menselijk verkeer en geautomatiseerd verkeer of potentiële kwaadwillende bots. Door deze cookie te gebruiken, helpen we de beveiliging van onze website te verbeteren en de prestaties te optimaliseren. Het kan niet worden uitgeschakeld omdat het essentieel is voor het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van onze online diensten. 

Analytische cookies 

Deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, helpt ons te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, hoe effectief onze marketingcampagnes zijn en om ons te ondersteunen voor het aanpassen van de website voor gebruikers. Dit stelt ons in staat om je een hoogwaardige ervaring te bieden door onze website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen. De statistieken en overige rapportages zijn niet te herleiden tot individuele personen. 

Concreet gebruiken wij bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics (ga# en _ga) en Bing Analytics (MUID), waarmee we individuele gebruikers kunnen onderscheiden waardoor berekening van bezoeken en sessies mogelijk is en waarmee we gegevens kunnen genereren over het gebruik van de website door onze websitebezoekers. Voor meer informatie over hoe Google en Bing cookies gebruiken, verwijzen we je graag naar het privacy- en cookiebeleid van Google en/of Bing. 

Marketing en tracking cookies 

We werken samen met derden om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Die derden kunnen technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over jouw activiteiten op deze website en andere websites om je reclame te bieden op basis van jouw browse-activiteiten en interesses.  

Websites en diensten van derden 

Via onze website kunnen gebruikers mogelijk via knoppen, widgets of inhoud naar andere websites van derden linken die nuttige informatie verstrekken. Dit is bijvoorbeeld de  Deze cookieverklaring ziet alleen op de informatie die wij zelf verzamelen naar aanleiding van jouw gebruik van die functies. Deze cookieverklaring is dus niet van toepassing op websites of applicaties van derden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, platforms zoals Meta, LinkedIn en de specifieke tool die wij gebruiken voor het inplannen van vrijblijvende intakes. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden ook op een veilige en betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees dan ook altijd het privacybeleid van deze derden.  

Cookies beheren 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je bepaalde categorieën cookies wilt accepteren of weigeren, dan kan je dat regelen via het hulpmiddel voor toestemmingsinstellingen op onze website. Wij geven je de keuze om cookies te accepteren of weigeren, met uitzondering van de functionele cookies. Deze laatste cookies zijn immers noodzakelijk om de werkbaarheid van de website te waarborgen.  

Daarnaast kan je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Alle informatie die eerder is opgeslagen kunnen ook via de instellingen van je browser worden verwijderd. In dat geval kan het zijn dat onze website niet meer volledig functioneert. We stellen de essentiële / vereiste cookies in, zodat we jouw keuzes kunnen onthouden wanneer je de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/thema/je-bedrijf/wat-zijn-cookies/. 

Over deze cookieverklaring 

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is daarom nooit helemaal klaar, maar wij doen ons best om ons beleid up to date te houden. Waterdicht kan deze cookieverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij jou daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van onze cookieverklaring kun je ook steeds terugvinden op onze website. Deze cookieverklaring is laatstelijk gewijzigd op 24 januari 2024.  

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake