Schade bij het overtreden van een geheimhoudingsbeding is lastig te bepalen. Vergeet niet de boete.

Boete bij een geheimhoudingsbeding

In bijna elk contract of algemene voorwaarden zal je een geheimhoudingsbeding vinden. Deze bepaling regelt de geheimhouding van vertrouwelijke informatie. In sommige contracten worden specifieke soorten informatie aangegeven die geheim moeten blijven. Denk bijvoorbeeld aan financiële gegevens of namen van klanten. Meestal staat er alleen een algemene omschrijving: “Informatie is vertrouwelijk indien dit is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.” Het meest voorkomende probleem is dat bij de overtreding van een geheimhoudingsplicht vaak niet exact bepaald kan worden hoe hoog de schade is. Welke schade lijd je nou bijvoorbeeld concreet als iemand zijn buurman verteld hoeveel winst jij met je bedrijf hebt gemaakt? Hij is dan wel in overtreding, maar wat voor schade heb je dan geleden?

De oplossing voor dit probleem is een boete. Deze boete moet betaald worden als iemand de geheimhoudingsplicht overtreedt. Zo voorkom je dat je in een lastige situatie de hoogte van een schadevergoeding moet gaan berekenen. De wet bepaalt wel dat er naast de boete geen schadevergoeding gevorderd mag worden. In het contract of de algemene voorwaarden mag je hiervan afwijken. Zo heb je een boete, en een mogelijkheid tot schadevergoeding.

Hoe hoog moet de boete zijn?

De boete moet twee kenmerken vertonen. Ten eerste moet de boete een zo reëel mogelijke afspiegeling zijn van het belang dat ermee beschermd wordt. Ten tweede moet de boete een afschrikkend effect hebben. De boete moet wel een zodanige hoogte hebben dat bedrijven/personen zich aan de afspraak gaan houden. Het moet niet zo zijn dat de overtreder het wel prima vindt om gewoon de boete te betalen.

Wees je er dus bewust van dat een geheimhoudingsbeding zonder boete niet veel waarde heeft. Je komt dan snel terecht in een eindeloze discussie over de hoogte van de schade. Dit kost alleen maar tijd en energie, die je beter ergens anders aan kan besteden.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake