Buitenlandse consumenten worden beschermd door hun eigen rechtssysteem.

Buitenlandse consumenten

Lever je bijvoorbeeld producten vanuit een website aan buitenlandse consumenten? Wees je er van van bewust dat die consumenten beschermd worden door de dwingend rechtelijke bepalingen van hun een rechtssysteem. 

Wat zijn dwingendrechtelijke bepalingen?

Het wetboek kent veel uiteenlopende bepalingen. Van sommige mag je contractueel afwijken, maar van andere weer niet. Het woord zegt het al een beetje, maar van dwingendrechtelijke bepalingen mag je contractueel niet afwijken. De wetgever zegt dan dat hetgeen hij heeft opgeschreven in alle situaties telt. Bij bijvoorbeeld regelend recht mag je contractueel wél afwijken. Als je niks overeenkomt geldt de wettelijke bepaling.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake