Wat zijn de rechten en plichten van een wederpartij die een klacht heeft over een product/dienst?

De klachtplicht

Wanneer een koper ontevreden is over een product of dienst, is hij verplicht om dit te melden. Neem nou eens het volgende voorbeeld. Een consument koopt een telefoon in de winkel. Wanneer hij de telefoon thuis uit het doosje haalt ziet hij dat er een kleine barst op het scherm zit. In de normale situatie ga je meteen terug naar de winkel om dit aan te geven. Maar wat gebeurt er nou als de consument een half jaar wacht? Of stel nou dat het een groot bedrijf is dat 1000 telefoons inkoopt voor de verkoop.

In het verbintenissenrecht heet dit de klachtplicht. Wanneer je een beroep wil doen op een gebrek in de prestatie, door bijvoorbeeld een schadevergoeding te eisen, ben je eerst verplicht om te klagen over dit gebrek. Deze klacht moet wel ‘tijdig’ plaatsvinden. Oftewel, je kan niet klagen over een gebrek waar je bijvoorbeeld al jaren mee bekend was.

Klachtplicht bij een consumentkoop

Een consument die een product koopt en een gebrek ontdekt, moet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht hierover indienen. De gedachte achter deze regel is, is dat de verkoper zo in de gelegenheid gebracht kan worden om het gebrek te herstellen. Daarnaast is het van belang dat een klacht tijdig wordt ingediend. Bij een consumentenkoop van een product is dit binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek. Wordt er op tijd geklaagd? Dan is het makkelijker te bewijzen dat de consument geen invloed had op het gebrek. De termijn van twee maanden is geen harde termijn. Volgens de rechtspraak is het een belangenafweging. Het gaat erom dat de belangen van de verkoper wel of niet geschaad zijn door het overschrijden van de termijn van twee maanden.

Klachtplicht bij professionele partijen

Maar hoe werkt het dan als twee professionele partijen zaken doen? Voor professionele is er geen wettelijk termijn van twee maanden. Hier komt het veel meer aan op een afweging in een concreet geval. Artikel 6:89 van ons Burgerlijk Wetboek zegt dat een schuldeisers geen beroep kan doen op een gebrek in de prestatie van een contractuele wederpartij, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij die wederpartij heeft geprotesteerd. Oftewel, je moet zo snel als redelijk mogelijk is een klacht indienen. Daarnaast is het ook van belang dat van een wederpartij verwacht wordt dat hij het gebrek heeft kunnen ontdekken. Neem nou het voorbeeld van de telefoons. Als je 1000 telefoons inkoopt voor de verkoop, mogen we ervan uitgaan dat de gebarsten schermen binnen een paar weken ontdekt worden. Je kan niet drie jaar na de verkoop nog eens zeggen dat je net pas ontdekt hebt dat alle schermen kapot waren.

Heb je een product of dienst geleverd gekregen? Controleer dan altijd of er sprake is van een gebrek. Zo ja, meld dit zo snel als mogelijk. 

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake