Als je algemene voorwaarden gebruikt, ben je verplicht de wederpartij hierover te informeren.

Het informeren over het gebruik van algemene voorwaarden

Laten we voorop stellen dat het áltijd belangrijk is om goede algemene voorwaarden te gebruiken. Maar wanneer informeer je je wederpartij nou op de juiste manier? De wet vereist dat de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst ter hand moeten worden gesteld. Dat betekent dus dat er uiterlijk op de offerte naar de algemene voorwaarden verwezen moet worden. Op de factuur is altijd te laat. 

Hoe verwijs je naar de algemene voorwaarden?

Wij adviseren onze klanten altijd om zo concreet mogelijk te verwijzen. Dat betekent dat je altijd naar een specifieke URL verwijst. Bijvoorbeeld: 'Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Waterdicht van toepassing. Deze zijn te vinden en te downloaden op www.waterdicht.nl/algemenevoorwaarden'. Ja, downloaden. Ook dat is raadzaam. Dit kan al door de algemene voorwaarden als pdf te uploaden op je website. Uiteraard kan je de algemene voorwaarden ook altijd volledig meesturen met de offerte. Een wederpartij hoeft overigens niet expliciet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Het akkoord gaan met de offerte waar de algemene voorwaarden op van toepassing zijn is voldoende.


Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake