Spreek een tijdspanne af wanneer je een overeenkomst onder opschortende voorwaarde sluit

Overeenkomst onder opschortende voorwaarde

Het sluiten van een overeenkomst onder opschortende voorwaarde betekent dat de overeenkomst pas tot stand komt als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer er nog geen goedkeuring is van de gemeente of wanneer een bepaalde financiering nog niet rond is. Pas bij de goedkeuring of bij de financiering zal de overeenkomst tot stand komen. Zijn er toch al prestaties verricht? Dan zijn deze onverschuldigd verricht. 

Neem in de overeenkomst altijd duidelijk een bepaalde tijdspanne op waarin de voorwaarde zich voor moet hebben gedaan. Zo kan het niet zo zijn dat als de financiering pas over enkele jaren rond is dat dan alsnog een overeenkomst ontstaat. 

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake