Een proeftijd is een nuttig middel, wees er bedachtzaam op dat dit niet altijd is toegestaan.

Proeftijd in een arbeidsovereenkomst

Een proeftijd kan een nuttig middel zijn voor werkgever en werknemer om elkaar beter te leren kennen alvorens ze definitief met elkaar in zee gaan. Het is daarbij wel van belang om je te realiseren dat het opnemen van een proeftijd niet in elke arbeidsovereenkomst is toegestaan en dat er tevens moet zijn voldaan aan enkele voorwaarden.

Wanneer mag je een proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst en hoe lang mag deze zijn?

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een tijdelijke arbeidsovereenkomst die twee jaar of langer duurt kan een proeftijd worden opgenomen met een duur van maximaal twee maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die langer dan zes maanden duurt is een maximale proeftijd van één maand toegestaan. Wanneer de arbeidsovereenkomst zes maanden of korter duurt is een proeftijd niet toegestaan.

Welke voorwaarden gelden ten aanzien van de proeftijd?

Naast de maximumduur is het voor het geldig vaststellen van een proeftijd van belang dat de proeftijd schriftelijk is afgesproken met een werknemer. Meestal gebeurt dit in de arbeidsovereenkomst of cao, ook is het mogelijk om de proeftijd op te nemen in een andere regeling zoals een personeelsgids. Wel is het van belang dat in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar deze regeling en dat deze regeling aan de werknemer overhandigd is.

Daarnaast moet de proeftijd ook voor beide partijen gelijk zijn. Heeft de werknemer een proeftijd van twee maanden, dan kan de werknemer ook zelf binnen die twee maanden opzeggen. De proeftijd werkt dus beide kanten op.

Ook is vereist dat de proeftijd bedoeld is ter kennismaking met het bedrijf en met de functie die de werknemer gaat uitoefenen. Dit houdt in dat bij het aflopen van een contract geen nieuwe proeftijd kan worden overeengekomen indien het contract met de werknemer wordt verlengd. Dit is anders op het moment dat er sprake zou zijn van een geheel andere functie.

Ongeldige proeftijd

Indien de proeftijd niet voldoet aan deze voorwaarden is de proeftijd niet rechtsgeldig overeengekomen en daarmee ongeldig. De wet zegt hierover dat in bepaalde gevallen de proeftijd dan nietig is. Deze nietigheid houdt in dat er helemaal geen proeftijd overeengekomen is.

Een ander gevolg hiervan is dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet zomaar kan opzeggen tijdens de proeftijd indien er sprake is van een ongeldige proeftijd.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake