Niet elke feestdag is automatisch een verplichte vrije dag.

Verplichte vakantiedagen

Wanneer je in loondienst bent, heb je elk jaar recht op een vast aantal vakantiedagen. Het kan zelfs zo zijn dat de werknemer verplicht een vrije dag moet opnemen op een feestdag. Maak niet de fout om te denken dat een feestdag automatisch betekent dat een werknemer vrij is. 

Op welke feestdagen zijn werknemers verplicht vrij?

Er is geen enkele wet in Nederland die de verplichte vrije dagen regelt. Hoe weet je als werkgever dan wanneer je een werknemer verplicht een vrije dag op moet laten nemen? Indien er op je bedrijf een cao van toepassing is, is daarin geregeld op welke (feest)dagen de werknemers verplicht vrij zijn. Ook kan er in de cao geregeld zijn hoeveel loon er betaald moet worden indien werknemers werken op een feestdag die geen verplichte vrije dag is. 

Geen cao van toepassing

Indien er geen cao van toepassing is heb je als bedrijf zelf de verantwoordelijkheid om deze zaken te regelen. Dit kan geregeld worden in het personeelshandboek of in de individuele arbeidsovereenkomst. Wel ben je verplicht om deze dagen loon door te betalen. In de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek kan niet afgeweken worden van de verplichte vrije dagen die in de cao zijn geregeld. Wees je er wel van bewust dat wanneer je deze zaken regelt in het personeelshandboek, je het personeelshandboek wel van toepassing moet verklaren op de arbeidsovereenkomst. Wanneer je het personeelshandboek niet van toepassing verklaart, zullen de afspraken ook niet bindend zijn. 

Personeelshandboek 

Naast de verplichte vrije dagen kunnen er nog veel meer belangrijke zaken geregeld worden in het personeelshandboek. Denk aan zaken zoals:

  • Het opnemen van vakantiedagen.
  • Worden overuren uitbetaald? 
  • Kleding- en veiligheidsvoorschriften.
  • Afspraken over functioneringsgesprekken. 

Naast deze voorbeelden is het personeelshandboek ook een uitstekende plek om de identiteit van je bedrijf kenbaar te maken aan nieuwe werknemers. In het personeelshandboek is het gebruikelijk om duidelijk je missie, visie en doelstellingen kenbaar te maken. 

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake