Buitenlandse wederpartij? Verstrek je algemene voorwaarden in de taal die begrijpelijk is.

Algemene voorwaarden in een andere taal.

Er is géén vereiste dat de algemene voorwaarden in de taal moeten zijn die jouw wederpartij spreekt. Wel moeten de algemene voorwaarden begrijpelijk en duidelijk zijn voor jouw wederpartij. Is het zo dat je met een Duitse wederpartij in het Engels communiceert? Dan kan je de algemene voorwaarden naast de Duitse taal, ook in de Engelse taal verstrekken. Stuur je toch de Nederlandse versie op, dan zijn de algemene voorwaarden niet geldig. Je loopt dan het risico dat ze niet altijd van toepassing zijn.

Hoe bepaal ik in welke taal ik de algemene voorwaarden moet verstrekken?

Om dit te bepalen wordt er gekeken naar een aantal factoren. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de volgende drie punten:

  • De taal waarin gesproken wordt tijdens de onderhandelingen.
  • De professionaliteit van partijen. Heb je bijvoorbeeld te maken met een consument? 
  • Is er een gangbare taal in jouw branche?

Van bedrijven wordt een actieve houding verwacht om te onderzoeken welke taal begrijpelijk is voor hun wederpartij. Mocht je besluiten om de algemene voorwaarden te gaan vertalen, let er dan op dat google translate niet voldoende is. Een juridisch begrip verkeerd vertalen kan fataal zijn voor de werking van de bepaling. Laat altijd een jurist je algemene voorwaarden vertalen, of de algemene voorwaarden controleren.

Mijn algemene voorwaarden zijn in het Engels opgesteld. Is dan ook het Engelse recht van toepassing?

Dit is van twee factoren afhankelijk:

  1. Is er een rechtskeuze opgenomen in de algemene voorwaarden? Oftewel, staat er in de algemene voorwaarden een bepaling die zegt dat het Nederlands recht van toepassing is?
  2. De regels van het internationaal privaatrecht. Nederland is betrokken bij een aantal verdragen. Deze verdragen bepalen in bepaalde situaties welk recht van toepassing is bij internationale gevallen. Soms mag er een rechtskeuze gemaakt worden door partijen, en soms niet.

Handelt jouw onderneming op internationaal niveau? Heb dan altijd meerdere vertalingen van de algemene voorwaarden achter de hand. Hierdoor kan je makkelijk en snel contracteren met jouw internationale wederpartijen. 

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake