Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die je als onderneming wil laten gelden op alle overeenkomsten. Algemene voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Kernbedingen zijn dus geen algemene voorwaarden. In kernbedingen wordt de essentie van de overeenkomst afgesproken, zoals: de prijs, de hoeveelheid, het gewicht of de kwaliteit van verkochte zaken. In algemene voorwaarden moeten dus algemene punten worden opgenomen die telkens op elke nieuwe overeenkomst weer van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn pas van toepassing wanneer de wederpartij akkoord gaat met het van toepassing zijn van de algemene voorwaarden op de overeenkomst. Hier zie je twee cruciale elementen: het van toepassing verklaren en het aanvaarden van de algemene voorwaarden door de tegenpartij.

Van toepassing verklaren en aanvaarden van algemene voorwaarden

Van toepassing verklaren

Voordat een algemene voorwaarden werking heeft bij een overeenkomst moet er aangegeven worden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op deze specifieke overeenkomst. Dit kan makkelijk gedaan worden door onderaan de brieven en/of offertes die je stuurt een zin toe te voegen waarin wordt aangegeven dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn (als je mondelingen overeenkomsten sluit kun je dit ook mondeling aangeven): “Op deze offerte en de uit de offerte voortvloeiende overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van … van toepassing”. Op dit moment heb je verklaard dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

Aanvaarden van algemene voorwaarden

De aanvaarding kan plaatsvinden doordat de wederpartij een handtekening zet onder de offerte/brief waarop de hierboven besproken twee zinnen staan. Ook kan de aanvaarding stilzwijgend plaatsvinden. Stilzwijgend betekent dat de wederpartij niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd tegen het van toepassing zijn van jouw algemene voorwaarden. Deze stilzwijgende aanvaarding zal in de praktijk vaker voorkomen.

Waarom heb je algemene voorwaarden nodig?

Algemene voorwaarden zijn nodig, omdat je met algemene voorwaarden zeer efficiënt en juridisch veilig zaken kan doen. Stel je voor dat je voor elk contract nieuwe regels en bepalingen moet opstellen. Daar is geen beginnen aan. Met algemene voorwaarden zorg je voor standaard regels die op elke overeenkomst gelden: ''Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Waterdicht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op ...''.  Dit is een veelvoorkomende zinsnede op iedere offerte of overeenkomst. Op die manier dek je heel efficiënt risico's af en voorkom je onduidelijkheden.

Wat regelen algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden kunnen zeer uiteenlopende onderwerpen regelen. Voor elk bedrijf zijn er verschillende voorwaarden van belang. Voor de detailhandel is dat weer anders dan voor een IT-specialist. Daarnaast zijn er ook binnen sectoren altijd verschillen zichtbaar tussen de manier waarop bedrijven opereren. Ook dit speelt mee met wat algemene voorwaarden precies moeten regelen.

Belangrijke bepalingen uit algemene voorwaarden zijn:

  • Aansprakelijkheid
  • Overmacht
  • Intellectueel eigendom
  • Garantie
  • Ontbinding en opzegtermijnen
  • Levering
  • Herroepingsrecht
  • Meerwerk
  • Eigendomsvoorbehoud

Benieuwd welke risico’s jij kan beperken met je algemene voorwaarden?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Sam Derks

Sam Derks

Andere Zakelijke contracten

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een contract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles op te n...

Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht, ook wel bekend als een opdrachtovereenkomst, is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, tegen betaling een opd...

Verwerkersovereenkomst

Privacy is een steeds belangrijker onderwerp aan het worden. Als bedrijf zijnde heb je veel persoonsgegevens. Hier zijn steeds meer regels aan verbonden. Deze zijn vastgelegd in de...
Plan gratis intake