Algemene voorwaarden

Waarom heb je algemene voorwaarden nodig?

Algemene voorwaarden zijn nodig, omdat je met algemene voorwaarden zeer efficiënt en juridisch veilig zaken kan doen. Stel je voor dat je voor elk contract nieuwe regels en bepalingen moet opstellen. Daar is geen beginnen aan. Met algemene voorwaarden zorg je voor standaard regels die op elke overeenkomst gelden: ''Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Waterdicht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op ...''.  Dit is een veelvoorkomende zinsnede op iedere offerte of overeenkomst. De 'kleine lettertjes' oftewel de algemene voorwaarden. De belangrijke document kan op iedere offerte of overeenkomst die je sluit van toepassing zijn. Dit scheelt in tijd en zorgt voor een standaard beperking van risico’s. 

Wat regelen algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden kunnen zeer uiteenlopende onderwerpen regelen. Voor elk bedrijf zijn er verschillende voorwaarden van belang. Voor de detailhandel is dat weer anders dan voor een IT-specialist. Daarnaast zijn er ook binnen sectoren altijd verschillen zichtbaar tussen de manier waarop bedrijven opereren. Ook dit speelt mee met wat algemene voorwaarden precies moeten regelen.

Belangrijke bepalingen uit algemene voorwaarden zijn:

  • Aansprakelijkheid
  • Overmacht
  • Intellectueel eigendom
  • Garantie
  • Ontbinding en opzegtermijnen
  • Levering
  • Herroepingsrecht
  • Meerwerk
  • Eigendomsvoorbehoud

Benieuwd welke risico’s jij kan beperken met je algemene voorwaarden?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Andere Zakelijke contracten

Samenwerkingsovereenkomst

Als ondernemer heb je vaak samenwerkingen om een gezamenlijk doel te bereiken. Het kan voorkomen dat deze samenwerkingen met bijbehorende afspraken anders verlopen dan je voordehan...

Service Level Agreement

Het kan voorkomen dat een bepaalde dienst niet wordt geleverd zoals je van te voren had verwacht. De kwaliteit valt tegen. Om te voorkomen dat dit het geval is, kan er een Service...

Koopovereenkomst aandelen

Het verkopen en overdragen van aandelen komt vaak voor. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht of het betrekken van een nieuwe aandeelhouder. Met een k...