Geen zin in een rechtszaak aan de andere kant van het land? Dit kan je voorkomen!

Forumkeuze

Het kan altijd gebeuren dat je in een geschil terecht komt met één van je contractspartijen. Dit is vervelend en kan veel tijd, energie en geld kosten. Om in ieder geval de reistijd en -kosten te beperken kan je in het contract of in de algemene voorwaarden een bevoegde rechtbank aanwijzen die qua ligging voor jou het gunstigst is. Dit kan je doen door het zogenoemde ‘forumkeuzebeding’ op te nemen. Let er wel op dat een forumkeuzebeding niet altijd geldig is. Een forumkeuze is in beginsel niet geldig indien het bijvoorbeeld is afgesproken tussen een bedrijf en een particulier. In de rest van de tip gaan we ervan uit dat er sprake is van twee bedrijven die contracteren.

De hoofdregel

Over het algemeen is de rechtbank waar de gedaagde woont bevoegd om het geschil te behandelen. De gedaagde is de partij die op verzoek van een andere partij voor de rechter moet verschijnen. In een civiele procedure tussen twee bedrijven geldt dat de rechtbank in de regio waar de gedaagde zijn vestigingsplaats heeft, bevoegd is. In Nederland hebben we de volgende rechtbanken:

 • Rechtbank Amsterdam
 • Rechtbank Den Haag
 • Rechtbank Gelderland
 • Rechtbank Limburg
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Rechtbank Noord-Holland
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • Rechtbank Overijssel
 • Rechtbank Rotterdam
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Let wel op dat deze rechtbanken verschillende zittingslocaties hebben. De rechtbank Gelderland heeft bijvoorbeeld vier zittingslocaties: Arnhem, Nijmegen, Zutphen en Apeldoorn. Dus afhankelijk van de regio van vestiging moet je naar een andere zittingslocatie.

De keuze

Vaak wordt een forumkeuzebeding opgenomen in de algemene voorwaarden. Let er dan wel op dat je de algemene voorwaarden juist ter hand stelt, anders kan het forumkeuzebeding vernietigd worden. Ook kan het zo zijn dat partijen in een contract een specifieke rechtbank willen aanwijzen omdat deze rechtbank een bepaalde expertise heeft, of omdat het voor beide partijen qua ligging het gunstigst is. Soms wijst de wet ook een specifieke rechtbank aan die exclusief bevoegd is. Zo heeft de rechtbank Rotterdam een team handel en haven, waar zij exclusief scheepvaartzaken behandelt.

het is ook mogelijk om een forumkeuze af te spreken indien een Nederlandse contractspartij handelt met een buitenlandse. Met het forumkeuzebeding voorkom je dat je naar bijvoorbeeld Italië moet reizen om een rechtszaak te voeren. Niet in alle gevallen is dit mogelijk, laat je hier dan ook goed over informeren.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake