Werk je samen met een freelancer? Neem dan in de overeenkomst een relatiebeding op.

Relatiebeding in een overeenkomst van opdracht.

Tegenwoordig werken veel bedrijven samen met freelancers. Freelancers zijn makkelijk inzetbaar en je draagt geen werkgeverslasten. Ondanks deze voordelen ligt er een groot gevaar op de loer. Freelancers zijn zelf ook een bedrijf. Het inkomen van een freelancer is afhankelijk van het aantal opdrachten en opdrachtgevers. Om te voorkomen dat een freelancer zonder jouw tussenkomst opdrachten aanneemt van jouw opdrachtgevers, is het verstandig om in de overeenkomst van opdracht een relatiebeding op te nemen. Een relatiebeding houdt simpel gezegd in dat het voor de freelancer verboden is om zonder jouw tussenkomst voor dezelfde opdrachtgever te werken.

Aandachtspunten in het relatiebeding:

  • Mag alleen de freelancer geen opdrachten meer uitvoeren of ook vertegenwoordigers/samenwerkingspartners van de freelancer?
  • Hoelang duurt het verbod?
  • Wat is de straf op het overtreden van het beding?

Naast deze punten zijn er nog meer elementen waar over nagedacht kan worden. Wees je er wel van bewust dat de inhoud van het verbod en de straf in verhouding moeten staan met het belang dat gediend wordt. Een te hoge boete bijvoorbeeld zal een rechter in de praktijk dan ook matigen.

Een relatiebeding is een mooi voorbeeld van een bepaling waarmee je de belangen van jouw bedrijf kan beschermen als je gaat samenwerken met een freelancer. Naast het relatiebeding zijn er meer onderwerpen waar afspraken over gemaakt kunnen worden. Denk dus twee keer na voordat je met een freelancer gaat samenwerken. Wil je meer weten over het samenwerken met een freelancer? Kijk dan eens naar de overeenkomst van opdracht.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake