Overeenkomst van opdracht

Artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de overeenkomst van opdracht een overeenkomst is waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij, de opdrachtnemer, tegen betaling een opdracht uitvoert voor de andere partij, de opdrachtgever. Deze opdracht mag niet uitgevoerd worden door iemand die in loondienst is bij de opdrachtgever. Ook mag de opdracht niet bestaan uit het maken van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van goederen, het uitgeven van werken (zoals boeken) of het (laten) vervoeren van goederen of personen. De overeenkomst van opdracht kun je dus voornamelijk gebruiken voor het laten verrichten van diensten. Denk hierbij aan fotografie, advisering en het schrijven van teksten.

Waarom heb je een overeenkomst van opdracht nodig?

Opdrachtgever

Een overeenkomst van opdracht is nodig wanneer iemand voor jouw bedrijf werkzaamheden uit gaat voeren zonder dat er sprake is van een dienstverband. Aan de hand van een overeenkomst van opdracht kun je toch onderling afspraken maken. Daarnaast is het een mooi beginpunt om aan de Belastingdienst te laten zien dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Waardoor er geen loonbelasting afgedragen dient te worden. Let wel op: naast de overeenkomst van opdracht is de feitelijke invulling uiteraard doorslaggevend. Laat je daar goed over adviseren. 

Opdrachtnemer

Een overeenkomst van opdracht is nodig wanneer je als zelfstandige voor een bedrijf of organisatie werkzaamheden uit gaat voeren zonder dat er sprake is van een dienstverband. Aan de hand van een overeenkomst van opdracht kun je toch onderling afspraken maken. Daarnaast is het een mooi beginpunt om aan de Belastingdienst te laten zien dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Waardoor er door de opdrachtgever geen loonbelasting afgedragen dient te worden. Let wel op: naast de overeenkomst van opdracht is de feitelijke invulling uiteraard doorslaggevend. Laat je daar goed over adviseren. 

Wat regelt een overeenkomst van opdracht?

De Belastingdienst heeft een register met zeer algemene modelovereenkomsten. Het is aan te raden om een overeenkomst van opdracht op te stellen die perfect aansluit bij de opdracht en situatie. Hier zijn enkele voorbeelden van belangrijke bepalingen:

  • Aansprakelijkheid
  • Verzekeringen
  • Prijzen
  • Opzegging van de overeenkomst
  • Relatie- en medewerkersbeding
  • Intellectueel eigendom
  • Geheimhouding
  • Looptijd

Ben jij van plan om met een zelfstandige te gaan werken of ben je een zelfstandige?

Neem dan contact op met Lars Krooshof.

Lars Krooshof

Lars Krooshof

Bel Lars Krooshof op 06 43 10 96 52 Stuur een bericht

Andere Zakelijke contracten

Service Level Agreement

Het kan voorkomen dat een bepaalde dienst niet wordt geleverd zoals je van te voren had verwacht. De kwaliteit valt tegen. Om te voorkomen dat dit het geval is, kan er een Service...

Raamovereenkomst

Constante opdrachten doen met dezelfde opdrachtgever: het is een droom van veel ondernemers. Vaak worden deze opdrachten via de telefoon of mail vastgesteld met de bekende uitspraa...

Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst zorg je ervoor dat anderen gebruik mogen maken van een intellectueel eigendomsrecht zonder dat het eigendomsrecht overgaat. Door middel van een overeen...