Overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht, ook wel bekend als een opdrachtovereenkomst, is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, tegen betaling een opdracht uitvoert voor de andere partij, de opdrachtgever. Dit soort overeenkomst kan niet worden uitgevoerd door iemand die in loondienst is bij de opdrachtgever en bestaat voornamelijk uit het laten verrichten van diensten, zoals fotografie, advisering en het schrijven van teksten.

Waarom heb je een overeenkomst van opdracht nodig?

Een overeenkomst van opdracht is nodig wanneer iemand werkzaamheden uitvoert zonder dat er sprake is van een dienstverband. Hierbij is het belangrijk om te we ten dat de feitelijke invulling van de opdracht doorslaggevend is, naast de overeenkomst van opdracht. Daarom is het aan te raden om de overeenkomst op te stellen op basis van de specifieke opdracht en situatie.

Opdrachtnemer

Een overeenkomst van opdracht is nodig wanneer je als ZZP'er voor een bedrijf of organisatie werkzaamheden uit gaat voeren zonder dat er sprake is van een dienstverband. Aan de hand van een overeenkomst van opdracht kun je toch onderling afspraken maken. Daarnaast is het een mooi beginpunt om aan de Belastingdienst te laten zien dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Waardoor er door de opdrachtgever geen loonbelasting afgedragen dient te worden. Let wel op: naast de overeenkomst van opdracht is de feitelijke invulling uiteraard doorslaggevend. Laat je daar goed over adviseren. 

Onbepaalde tijd

Een overeenkomst van opdracht kan ook voor onbepaalde tijd worden afgesloten en verlengd worden, maar dit heeft wel gevolgen voor de fiscale behandeling ervan. Daarom is het verstandig om je hier goed over te laten adviseren.

Wat regelt een overeenkomst van opdracht?

De Belastingdienst heeft een register met zeer algemene modelovereenkomsten. Het is aan te raden om een overeenkomst van opdracht op te stellen die perfect aansluit bij de opdracht en situatie. Hier zijn enkele voorbeelden van belangrijke bepalingen:

  • Aansprakelijkheid
  • Verzekeringen
  • Prijzen
  • Opzegging van de overeenkomst
  • Relatie- en medewerkersbeding
  • Intellectueel eigendom
  • Geheimhouding
  • Looptijd

Kortom, een overeenkomst van opdracht heeft een belangrijke betekenis voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer en regelt verschillende belangrijke aspecten van de opdracht. Het is daarom essentieel om de overeenkomst goed op te stellen en te begrijpen. De Belastingdienst heeft een register met zeer algemene modelovereenkomsten. Het is echter aan te raden om een overeenkomst van opdracht op te stellen die perfect aansluit bij de opdracht en situatie.

Ben jij van plan om met een zelfstandige te gaan werken of ben je een zelfstandige?

Neem dan contact op met Jelle Deelen.

Jelle Deelen

Jelle Deelen

Andere Zakelijke contracten

Koopovereenkomst aandelen

Het verkopen en overdragen van aandelen komt vaak voor. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht of het betrekken van een nieuwe aandeelhouder. Met een k...

Huurovereenkomst roerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die je als onderneming wil laten gelden op alle overeenkomsten. Algemene voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Kernbedingen...
Plan gratis intake