Service Level Agreement

Wil je voorkomen dat de kwaliteit van de dienstverlening tegenvalt? Dan is het opstellen van een Service Level Agreement (SLA) een slimme zet. Met een SLA leggen beide partijen gedetailleerde afspraken vast over de geleverde diensten en de te behalen kwaliteit. Hierdoor weet de afnemer precies wat hij kan verwachten en kan de leverancier hierop worden afgerekend als hij niet aan de afspraken voldoet.

Ben je op zoek naar een service level agreement voorbeeld? Bij het opstellen van een SLA komen onderwerpen als de omschrijving van de dienst, levertijd, tarieven, meting van de dienst, rapportage en eventuele sancties bij het niet nakomen van afspraken aan bod. Dit geldt niet alleen voor ICT-dienstverlening, maar ook voor andere dienstverleningen.

Door het opstellen van een SLA worden beide partijen gedwongen om goed na te denken over bepaalde keuzes en werkzaamheden om de kwaliteit te waarborgen. Hiermee voorkom je discussies en weet je wat je aan elkaar hebt. Wil je een SLA opstellen? Dan is het belangrijk om hierbij rekening te houden met de specifieke behoeften en wensen van beide partijen.

Wil jij zekerheid hebben in niveaus van dienstverlening en kwaliteit?

Neem dan contact op met Britta van Bussel.

Britta van Bussel

Britta van Bussel

Bel Britta van Bussel op 06 15 13 24 21

Andere Zakelijke contracten

Koopovereenkomst aandelen

Het verkopen en overdragen van aandelen komt vaak voor. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht of het betrekken van een nieuwe aandeelhouder. Met een k...

Geheimhoudingsverklaring

Bepaalde informatie is vertrouwelijk en dient geheim te blijven, vaak vanwege een zakelijk belang waarbij deze informatie niet bij een concurrent terecht mag komen. Een geheimhoudi...

Huurovereenkomst roerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...
Plan gratis intake