Detacheringsovereenkomst

Door middel van detachering wordt een werknemer in loondienst tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. In deze situatie wil je als uitlener, de detacheerder, je juridische zakelijke risico's beperken. Om deze risico's af te dekken moet er wel een sluitende detacheringsovereenkomst gebruikt worden.

Door middel van een detacheringsovereenkomst is het voor een werkgever mogelijk om personeel voor een bepaalde periode in te huren. Dit kan interessant zijn bij bijvoorbeeld ziektevervanging, zwangerschapsverlof en speciale projecten. Het zorgt ervoor dat je in zo’n situatie snel en makkelijk hoog opgeleid personeel in dienst hebt zonder dat daar risico’s aan verbonden zijn. Het levert de werkgever minder risico zoals elementen als ziekteverzuim en ontslag.

Tijdens de detachering van een langere periode zijn er verschillende onderwerpen die in de detacheringsovereenkomst worden vastgelegd. Het gaat hierin hoofdzakelijk over de einddatum en het gemiddeld aantal werkuren per week waar de drie partijen afspraken over maken.

Benieuwd of een detacheringsovereenkomst relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Lars Krooshof.

Andere Arbeidscontracten

0-urencontract

Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel hiervan is dat als er niet gewerkt wordt er o...

Stageovereenkomst

Tijdens een stage gaat het er vooral om dat de persoon leert en ervaring opdoet in plaats van meedraait in het productieproces. Om ervoor te zorgen dat een stage niet wordt gezien...

Contract voor (on)bepaalde tijd

Wanneer er een nieuwe medewerker wordt aangenomen, is het van belang om een arbeidscontract aan te bieden. Deze kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Bij een arbeidsovereenkom...