Detacheringsovereenkomst

Door middel van detachering wordt een werknemer in loondienst tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. In deze situatie wil je als uitlener, de detacheerder, je juridische zakelijke risico's beperken. Om deze risico's af te dekken moet er wel een sluitende detacheringsovereenkomst gebruikt worden.

Door middel van een detacheringsovereenkomst is het voor een werkgever mogelijk om personeel voor een bepaalde periode in te huren. Dit kan interessant zijn bij bijvoorbeeld ziektevervanging, zwangerschapsverlof en speciale projecten. Het zorgt ervoor dat je in zo’n situatie snel en makkelijk hoog opgeleid personeel in dienst hebt zonder dat daar risico’s aan verbonden zijn. Het levert de werkgever minder risico zoals elementen als ziekteverzuim en ontslag.

Tijdens de detachering van een langere periode zijn er verschillende onderwerpen die in de detacheringsovereenkomst worden vastgelegd. Het gaat hierin hoofdzakelijk over de einddatum en het gemiddeld aantal werkuren per week waar de drie partijen afspraken over maken.

Benieuwd of een detacheringsovereenkomst relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Lars Krooshof.

Lars Krooshof

Lars Krooshof

Andere Arbeidscontracten

Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn....

Stageovereenkomst

Tijdens een stage gaat het er vooral om dat de persoon leert en ervaring opdoet in plaats van meedraait in het productieproces. Om ervoor te zorgen dat een stage niet wordt gezien...

Contract voor (on)bepaalde tijd

Een werkgever en een werknemer kunnen van afspreken hoelang de arbeidsverhouding duurt. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In tegenstelling tot...
Download whitepaper