Detacheringsovereenkomst

Detacheringsovereenkomst: wat is het?

Een detacheringsovereenkomst is een tijdelijk contract tussen een werknemer in loondienst, een uitlener (detacheerder) en een inlener (de tijdelijke werkgever). Het contract maakt het voor de werkgever mogelijk om personeel voor een bepaalde periode in te huren, zonder dat daarbij risico's aan verbonden zijn. In de detacheringsovereenkomst worden verschillende onderwerpen vastgelegd, waaronder de einddatum en het gemiddeld aantal werkuren per week.

Opzegtermijn bij detacheringsovereenkomst

Bij een detacheringsovereenkomst geldt er een opzegtermijn voor zowel de detacheerder als de inlener. De opzegtermijn kan verschillen per overeenkomst en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van de detachering en het type werkzaamheden. Het is belangrijk dat beide partijen op de hoogte zijn van de opzegtermijn en deze ook naleven.

Verschil tussen uitzendovereenkomst en detacheringsovereenkomst

Een veelvoorkomende vraag is wat het verschil is tussen een uitzendovereenkomst en een detacheringsovereenkomst. Bij een uitzendovereenkomst is er sprake van een driepartijenovereenkomst tussen een uitzendbureau, de uitzendkracht en de inlener. De uitzendkracht is in dienst bij het uitzendbureau en wordt uitgezonden naar de inlener om daar werkzaamheden te verrichten. Bij detachering is er ook sprake van een driepartijenovereenkomst tussen de detacheerder, de werknemer en de inlener. Het verschil is dat de werknemer bij detachering in dienst blijft bij de detacheerder en wordt uitgeleend aan de inlener om daar werkzaamheden te verrichten.

In beide gevallen is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever, maar de juridische constructie verschilt.

Benieuwd of een detacheringsovereenkomst relevant is voor jou?

Neem dan contact op met een van onze medewerkers

Andere Arbeidscontracten

0-urencontract

Wat is een 0-urencontract? Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel...

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een arbeidscontract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles...

Contract voor (on)bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd: wat zijn de verschillen? Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten voor een vooraf bepaalde periode. Het...
Plan gratis intake