Detacheringsovereenkomst

Door middel van detachering wordt een werknemer in loondienst tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. In deze situatie wil je als uitlener, de detacheerder, je juridische zakelijke risico's beperken. Om deze risico's af te dekken moet er wel een sluitende detacheringsovereenkomst gebruikt worden.

Door middel van een detacheringsovereenkomst is het voor een werkgever mogelijk om personeel voor een bepaalde periode in te huren. Dit kan interessant zijn bij bijvoorbeeld ziektevervanging, zwangerschapsverlof en speciale projecten. Het zorgt ervoor dat je in zo’n situatie snel en makkelijk hoog opgeleid personeel in dienst hebt zonder dat daar risico’s aan verbonden zijn. Het levert de werkgever minder risico zoals elementen als ziekteverzuim en ontslag.

Tijdens de detachering van een langere periode zijn er verschillende onderwerpen die in de detacheringsovereenkomst worden vastgelegd. Het gaat hierin hoofdzakelijk over de einddatum en het gemiddeld aantal werkuren per week waar de drie partijen afspraken over maken.

Benieuwd of een detacheringsovereenkomst relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Lars Krooshof.

Lars Krooshof

Lars Krooshof

Bel Lars Krooshof op 06 43 10 96 52 Stuur een bericht

Andere Arbeidscontracten

0-urencontract

Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel hiervan is dat als er niet...

Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn....

Vaststellingsovereenkomst

Het kan zo zijn dat er een geschil tussen partijen opdoet door bijvoorbeeld ontslag. Met een vaststellingsovereenkomst is er mogelijkheid tot het vinden van een regeling zonder daa...