0-urencontract

Wat is een 0-urencontract?

Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel hiervan is dat als er niet gewerkt wordt er ook geen loon verschuldigd is. Door middel van een 0-uren contract kan een werkgever de werknemer dus flexibel inzetten. Een 0-urencontract maakt het dus mogelijk om iemand wel in dienst te nemen, zonder daarin afspraken te maken over een vast aantal uur.

Wat zijn de voordelen van een 0-urencontract?

De werkgever betaalt alleen de gewerkte uren. Dit geeft een financieel voordeel in tijden waarin er minder werk beschikbaar is. Daarnaast is het dus mogelijk om de werknemer op verschillende momenten in te zetten. Wanneer je als bedrijf behoefte hebt aan flexibiliteit is het sterk aan te raden om met een 0-urencontract te werken. 

Wat zijn de rechten van een werknemer bij een 0-urencontract?

Een werknemer met een 0-urencontract heeft recht op vakantie en vakantiegeld. De werknemer bouwt vakantie-uren op over de gewerkte uren en het vakantiegeld is minimaal 8% van het verdiende loon van het afgelopen jaar. Bij ziekte of als de werknemer niet wordt opgeroepen, kan er soms een loondoorbetalingsverplichting bestaan voor de werkgever.

Wat zijn de plichten van een werkgever bij een 0-urencontract?

Hoewel een 0-urencontract veel flexibiliteit geeft, zijn er alsnog diversie plichten voor een werkgever. Denk hierbij aan de oproeptermijn van 4 dagen, vakantiegeld en werkgeverslasten. Verder kan er in het contract afspraken gemaakt worden over een proefperiode, vakantiedagen, geheimhouding van bepaalde informatie en intellectueel eigendom. 

Verlengen van een 0-urencontract.

Daarnaast is er een regeling voor het verlengen van een 0-urencontract, de zogenaamde ketenregeling. Hoe vaak mag een 0-urencontract worden verlengd? Een werkgever kan volgens de ketenregeling maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden binnen een periode van maximaal 3 jaar. Bij het vierde contract of na 3 jaar ontstaat er automatisch een vast contract.

Van 0-urencontract naar een vast contract.

Maar wat als een werknemer wil doorgroeien van een 0-urencontract naar een vast contract? Na 12 maanden dienstverband is de werkgever verplicht om de werknemer een aanbod te doen voor een vast aantal uren per week. Het is alleen mogelijk om na dat jaar via een oproepverband te blijven werken als de werknemer zelf als oproepkracht wilt blijven werken.

Wanneer heeft een oproepkracht recht op doorbetaling van loon?

In sommige gevallen heeft de oproepkracht recht op doorbetaling van loon. Wanneer is dit het geval? Als een werknemer langer dan 6 maanden in dienst is, heeft hij recht op doorbetaling van loon. Dit is alleen het geval wanneer hij is opgeroepen, maar niet kan werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt. Bijvoorbeeld wanneer er geen werk is. Andersom is het ook zo dat de werkgever de werknemer ook moet doorbetalen als er werk is, maar de werknemer niet wordt opgeroepen. Let op: in een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die geen vaste omvang kennen en incidenteel van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld in de horeca het geval. Ook voor uitzendovereenkomsten geldt een andere regeling.

Al met al biedt een 0-urencontract zowel voor werkgevers als werknemers veel flexibiliteit. Maar het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de rechten en plichten die hierbij komen kijken.

Benieuwd of en hoe een een 0-urencontract relevant is voor jou?

Neem dan contact op met een van onze medewerkers

Andere Arbeidscontracten

Uitzendovereenkomst

Wanneer je als werkgever ervoor kiest om personeel in te huren via een uitzendbureau, dan wordt er een uitzendovereenkomst afgesloten tussen het uitzendbureau, de werknemer en de o...

Stageovereenkomst

Het belang van een stageovereenkomstEen stage is bedoeld om te leren en ervaring op te doen, niet om als volwaardige werknemer mee te draaien in het productieproces. Om ervoor te...

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een arbeidscontract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles...
Plan gratis intake