0-urencontract

Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel hiervan is dat als er niet gewerkt wordt er ook geen loon verschuldigd is. Door middel van een 0-uren contract kan een werkgever de werknemer dus flexibel inzetten. Een 0-urencontract maakt het dus mogelijk om iemand wel in dienst te nemen, zonder daarin afspraken te maken over een vast aantal uur.

Wat zijn de voordelen van een 0-urencontract?

De werkgever betaalt alleen de gewerkte uren. Dit geeft een financieel voordeel in tijden waarin er minder werk beschikbaar is. Daarnaast is het dus mogelijk om de werknemer op verschillende momenten in te zetten. Wanneer je als bedrijf behoefte hebt aan flexibiliteit is het sterk aan te raden om met een 0-urencontract te werken. 

Wat zijn de rechten van een werknemer bij een 0-urencontract?

Ook met een 0-urencontract heeft een werknemer recht op vakantie en vakantiegeld. De werknemer bouwt vakantie-uren op over de gewerkte uren. De hoogte van het vakantiegeld is minstens 8 procent van het loon dat de werknemer het afgelopen  jaar verdiend heeft. Ook bij ziekte of als hij niet wordt opgeroepen, blijft er soms een loondoorbetalingsverplichting bestaan voor de werkgever. 

Wanneer heeft een oproepkracht recht op doorbetaling van loon?

In sommige gevallen heeft de oproepkracht recht op doorbetaling van loon. Wanneer is dit het geval? Als een werknemer langer dan 6 maanden in dienst is, heeft hij recht op doorbetaling van loon. Dit is alleen het geval wanneer hij is opgeroepen, maar niet kan werken door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt. Bijvoorbeeld wanneer er geen werk is. Andersom is het ook zo dat de werkgever de werknemer ook moet doorbetalen als er werk is, maar de werknemer niet wordt opgeroepen. Let op: in een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die geen vaste omvang kennen en incidenteel van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld in de horeca het geval. Ook voor uitzendovereenkomsten geldt een andere regeling.

Wat zijn de plichten van een werkgever bij een 0-urencontract?

Hoewel een 0-urencontract veel flexibiliteit geeft, zijn er alsnog diversie plichten voor een werkgever. Denk hierbij aan de oproeptermijn van 4 dagen, vakantiegeld en werkgeverslasten. Verder kan er in het contract afspraken gemaakt worden over een proefperiode, vakantiedagen, geheimhouding van bepaalde informatie en intellectueel eigendom. Daarnaast moet je de werknemer na 12 maanden dienstverband verplicht een aanbod doen tot een vast aantal uur per week. Alleen als de werknemer zelf als oproepkracht wilt blijven werken, is het mogelijk om ook na dat jaar via een oproepverband te werken.

Benieuwd of en hoe een een 0-urencontract relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

Stageovereenkomst

Tijdens een stage gaat het er vooral om dat de persoon leert en ervaring opdoet in plaats van meedraait in het productieproces. Om ervoor te zorgen dat een stage niet wordt gezien...

Contract voor (on)bepaalde tijd

Een werkgever en een werknemer kunnen van afspreken hoelang de arbeidsverhouding duurt. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In tegenstelling tot...

Detacheringsovereenkomst

Door middel van detachering wordt een werknemer in loondienst tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. In deze situatie wil je als uitlener, de detacheerder, je juridische zakel...
Download whitepaper