Contract voor (on)bepaalde tijd

Wanneer er een nieuwe medewerker wordt aangenomen, is het van belang om een arbeidscontract aan te bieden. Deze kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is er sprake van een vast dienstverband. Bij bepaalde tijd is er sprake van een tijdelijk dienstverband. Om de belangen van zowel de werknemer als werkgever na te leven is er de mogelijkheid voor een contract in bepaalde en onbepaalde tijd.

Over het algemeen biedt een contract voor bepaalde tijd de werkgever meer flexibiliteit. Beide partijen kunnen langer aftasten en eerder stoppen als het niet bevalt. Werknemers willen juist meer zekerheid en verlangen daardoor meer naar een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast is het zo dat de wet kan bepalen of een werknemer een contract voor onbepaalde tijd toekomt.

De inhoud van een contract voor bepaalde tijd verschilt enorm met die van onbepaalde tijd. Wettelijk gezien mag er bijvoorbeeld alleen een concurrentiebeding bij uitzondering worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd. Bij een contract voor onbepaalde tijd is dit de normaalste gang van zaken. Beide contracten bevatten bepalingen over bijvoorbeeld geheimhouding, de van toepassing zijnde CAO, ziekte van de werknemer en onkostenvergoedingen. Elke situatie is anders. Daarom dient een jurist met verstand van zaken te beoordelen of er een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd afgesloten dient te worden.

Wil jij graag weten of een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Andere Arbeidscontracten

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een arbeidscontract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles...

Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn....

Detacheringsovereenkomst

Door middel van detachering wordt een werknemer in loondienst tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. In deze situatie wil je als uitlener, de detacheerder, je juridische zakel...