Stageovereenkomst

Tijdens een stage gaat het er vooral om dat de persoon leert en ervaring opdoet in plaats van meedraait in het productieproces. Om ervoor te zorgen dat een stage niet wordt gezien als een arbeidsovereenkomst zijn er enkele verschillen. Deze verschillen zorgen samen voor een stageovereenkomst.

Voor zowel de stagiair als werkgever is het belangrijk om een stageovereenkomst op te stellen. Het zorgt er namelijk voor dat de stagiair er is om te leren en niet om te werken en de werkgever geen loon maar onkostenvergoeding hoeft te betalen. Voor beiden partijen wordt het door middel van een stageovereenkomst duidelijk wat er wordt verwacht van beide partijen.

Er zijn een aantal vaste punten die altijd in een stageovereenkomst worden opgenomen. Onderwerpen als aantal werkuren, duur, stagevergoeding, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheden en aantal vakantiedagen worden hierin opgenomen. Hoewel een stageovereenkomst niet verplicht is, is het verstandig om een stageovereenkomst op te stellen.

Ben jij van plan een stageovereenkomst op te stellen voor een stagiair?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

Contract voor (on)bepaalde tijd

Een werkgever en een werknemer kunnen van afspreken hoelang de arbeidsverhouding duurt. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In tegenstelling tot...

Uitzendovereenkomst

Wanneer een medewerker werkzaamheden niet verricht vanuit de werkgever maar vanuit een uitzendbureau, is hier een uitzendovereenkomst van toepassing. Een uitzendovereenkomst maakt...

Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn....
Download whitepaper