Stageovereenkomst

Het belang van een stageovereenkomst

Een stage is bedoeld om te leren en ervaring op te doen, niet om als volwaardige werknemer mee te draaien in het productieproces. Om ervoor te zorgen dat een stage niet gezien wordt als een arbeidsovereenkomst zijn er enkele verschillen. Deze verschillen zorgen samen voor een stageovereenkomst. Het is daarom voor zowel de stagiair als de werkgever belangrijk om een stageovereenkomst op te stellen. Een stageovereenkomst zorgt ervoor dat de stagiair er is om te leren en niet om te werken, en dat de werkgever alleen een onkostenvergoeding hoeft te betalen in plaats van een loon.

De inhoud van een stageovereenkomst

In een stageovereenkomst worden een aantal vaste punten opgenomen. Zo worden onder andere het aantal werkuren, de duur van de stage, de stagevergoeding, de aansprakelijkheid, de verantwoordelijkheden en het aantal vakantiedagen besproken. Hoewel het niet verplicht is om een stageovereenkomst op te stellen, is het wel verstandig om dit te doen. Op deze manier wordt namelijk voor beide partijen duidelijk wat er van hen wordt verwacht.

Belangrijk om te weten

Een stageovereenkomst is dus essentieel voor het verschil tussen een stage en een arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te beseffen dat het niet mogelijk is om de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst te omzeilen door simpelweg een stageovereenkomst op te stellen. Als een stageovereenkomst niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan deze alsnog worden gezien als een arbeidsovereenkomst en kan er sprake zijn van loonbetaling en sociale premies. Zorg er daarom voor dat de stageovereenkomst goed is opgesteld en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Ben jij van plan een stageovereenkomst op te stellen voor een stagiair?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn....

Contract voor (on)bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd: wat zijn de verschillen? Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten voor een vooraf bepaalde periode. Het...

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waarin zij afspraken vastleggen over een geschil dat tussen hen speelt....
Plan gratis intake