Uitzendovereenkomst

Wanneer je als werkgever ervoor kiest om personeel in te huren via een uitzendbureau, dan wordt er een uitzendovereenkomst afgesloten tussen het uitzendbureau, de werknemer en de opdrachtgever. Het werken met uitzendkrachten kan verschillende voordelen met zich meebrengen.

Tijdwinst en flexibiliteit

Een van de voordelen is de tijdwinst die je kunt behalen met het inhuren van uitzendkrachten. Dit komt doordat je als werkgever niet zelf op zoek hoeft te gaan naar geschikte kandidaten en de werving en selectie uit handen kunt geven aan het uitzendbureau. Daarnaast biedt het werken met uitzendkrachten flexibiliteit in het inzetten van personeel. Zo kun je snel op- of afschalen wanneer dat nodig is en kun je bijvoorbeeld piekmomenten opvangen.

Minder administratie

Een ander voordeel van het werken met uitzendkrachten is dat er minder administratie komt kijken bij het inhuren van personeel. Dit komt doordat het uitzendbureau de administratieve taken overneemt, zoals het uitbetalen van het salaris en het afdragen van sociale premies en belastingen.

Afspraken in de uitzendovereenkomst

In de uitzendovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen het uitzendbureau, de werknemer en de opdrachtgever. Hierbij gaat het vooral over de invulling van de uitzendrelatie en de arbeidsrechtelijke aspecten en omstandigheden die hierbij horen. Het gaat dus om zaken als het aantal gewerkte uren, het loon en de arbeidsvoorwaarden.

Verschil tussen uitzendovereenkomst en detacheringsovereenkomst

Het is belangrijk om het verschil te kennen tussen een uitzendovereenkomst en een detacheringsovereenkomst. Bij een uitzendovereenkomst is het uitzendbureau de formele werkgever en is de uitzendkracht bij het uitzendbureau in dienst. De uitzendkracht wordt vervolgens bij de opdrachtgever tewerkgesteld om werkzaamheden uit te voeren. Bij een detacheringsovereenkomst blijft de uitzendkracht in dienst bij het uitzendbureau, maar wordt hij of zij gedetacheerd bij de opdrachtgever om werkzaamheden uit te voeren. In dit geval blijft het uitzendbureau verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de uitzendkracht.

Opzegtermijn bij een uitzendovereenkomst

Bij een uitzendovereenkomst geldt er een opzegtermijn voor zowel de werkgever als de werknemer. De duur van de opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de uitzendovereenkomst. Wanneer de uitzendovereenkomst korter dan zes maanden duurt, geldt er een opzegtermijn van één dag. Duurt de uitzendovereenkomst langer dan zes maanden, maar korter dan een jaar, dan geldt er een opzegtermijn van twee weken. Bij een uitzendovereenkomst die langer dan een jaar duurt, geldt er een opzegtermijn van een maand.

Benieuwd of een uitzendovereenkomst relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

Detacheringsovereenkomst

Detacheringsovereenkomst: wat is het?Een detacheringsovereenkomst is een tijdelijk contract tussen een werknemer in loondienst, een uitlener (detacheerder) en een inlener (de tijd...

0-urencontract

Wat is een 0-urencontract? Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel...

Stageovereenkomst

Het belang van een stageovereenkomstEen stage is bedoeld om te leren en ervaring op te doen, niet om als volwaardige werknemer mee te draaien in het productieproces. Om ervoor te...
Plan gratis intake