Uitzendovereenkomst

Wanneer een medewerker werkzaamheden niet verricht vanuit de werkgever maar vanuit een uitzendbureau, is hier een uitzendovereenkomst van toepassing. Een uitzendovereenkomst maakt het mogelijk om snel, makkelijk en flexibel personeel in te zetten. Als werkgever huur je personeel in zonder hen een contract aan te bieden. Dit loopt namelijk via de werknemer en uitzendbureau zelf.

Als werkgever kan het werken met uitzendkrachten verschillende voordelen met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elementen als tijdwinst met besparing van werving en selectie en flexibiliteit in het inzetten van personeel wanneer dat jou uitkomt. Bovendien komt er ook minder administratie kijken bij het inhuren van uitzendkrachten.

Tijdens de, vaak korte, periode van een samenwerking tussen opdrachtgever, uitzendbureau en werknemer staan er enkele afspraken vast in een uitzendovereenkomst. Het gaat hierin hoofdzakelijk over de invulling van de uitzendrelatie en de daarbij horende arbeidsrechtelijke aspecten en omstandigheden.

Benieuwd of een uitzendovereenkomst relevant is voor jou?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

Contract voor (on)bepaalde tijd

Een werkgever en een werknemer kunnen van afspreken hoelang de arbeidsverhouding duurt. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In tegenstelling tot...

Detacheringsovereenkomst

Door middel van detachering wordt een werknemer in loondienst tijdelijk uitgeleend aan een ander bedrijf. In deze situatie wil je als uitlener, de detacheerder, je juridische zakel...

0-urencontract

Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel hiervan is dat als er niet...
Download whitepaper