Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waarin zij afspraken vastleggen over een geschil dat tussen hen speelt. Met een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen zonder de tussenkomst van een derde partij tot een regeling komen. De afspraken die voortkomen uit de vaststellingsovereenkomst zijn afdwingbaar en bieden partijen de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen dat standaard is vastgelegd in de wet.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst biedt partijen de mogelijkheid om op een snelle en efficiënte manier tot een oplossing te komen voor een geschil, zonder dat daarbij een derde partij betrokken hoeft te worden. Dit kan kosten en tijd besparen en kan bovendien bijdragen aan een goede verstandhouding tussen partijen.

Afwijken van de wet en tevredenheid van beide partijen

Een vaststellingsovereenkomst biedt partijen de mogelijkheid om af te wijken van hetgeen dat standaard is vastgelegd in de wet en om andere afspraken te maken. Beide partijen moeten instemmen met de overeenkomst en dit zorgt ervoor dat er een oplossing is waar beide partijen tevreden mee zijn.

Huidige en toekomstige situatie vastleggen

Een vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt bij de beëindiging van een arbeidsrelatie, waarbij afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de transitievergoeding of toekomstige concurrentiemogelijkheden. In de overeenkomst worden bepalingen opgenomen die de huidige situatie vastleggen en ook bepalingen die betrekking hebben op de toekomstige relatie tussen partijen.

Eisen vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen om geldig te zijn. Zo moeten beide partijen akkoord gaan met de inhoud van de overeenkomst en moet deze schriftelijk worden vastgelegd. Ook moeten de afspraken die worden gemaakt duidelijk en concreet zijn.

Opzegtermijn vaststellingsovereenkomst

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is het van belang om ook afspraken te maken over de opzegtermijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een werknemer na het sluiten van de overeenkomst nog een aantal weken of maanden in dienst blijft bij de werkgever. Het is daarom van belang om deze opzegtermijn goed te regelen in de vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst bij tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract kan een vaststellingsovereenkomst worden gebruikt om afspraken te maken over het beëindigen van de arbeidsrelatie.Bij ons kan je ook terecht voor opstellen of controleren van een vaststellingsovereenkomst.

Wil jij tot een juiste oplossing komen middels een vaststellingsovereenkomst?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een arbeidscontract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles...

Uitzendovereenkomst

Wanneer je als werkgever ervoor kiest om personeel in te huren via een uitzendbureau, dan wordt er een uitzendovereenkomst afgesloten tussen het uitzendbureau, de werknemer en de o...

0-urencontract

Wat is een 0-urencontract? Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel...
Download whitepaper