Vaststellingsovereenkomst

Het kan zo zijn dat er een geschil tussen partijen opdoet door bijvoorbeeld ontslag. Met een vaststellingsovereenkomst is er mogelijkheid tot het vinden van een regeling zonder daarin een derde partij, zoals het UWV of kantonrechter, daarvoor in te schakelen. Het belangrijkste is dat er een regeling met wederzijds goedvinden is. De oplossing die hieruit voortkomt wordt afdwingbaar vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Een vaststellingsovereenkomst biedt partijen de uitkomst om af te wijken van hetgeen dat standaard is vastgelegd in de wet. Er kunnen dan ook andere afspraken opdoen die afwijken van de wet. Bovendien is het mogelijk om van eerder gemaakte afspraken af te wijken. Ook moeten beiden partijen instemmen met de overeenkomst. Dit zorgt er dus voor dat er met een vaststellingsovereenkomst een oplossing is waar beide partijen tevreden mee zijn.

De meeste bepalingen die worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst hebben het doel om de huidige situatie vast te leggen, daarnaast worden er ook bepalingen opgenomen over de toekomstige relatie. Een vaststellingsovereenkomst wordt veelal gebruikt voor de beëindiging van arbeidsrelatie. In deze situatie worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de transitievergoeding of de toekomstige concurrentie mogelijkheden.

Wil jij tot een juiste oplossing komen middels een vaststellingsovereenkomst?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

Uitzendovereenkomst

Wanneer een medewerker werkzaamheden niet verricht vanuit de werkgever maar vanuit een uitzendbureau, is hier een uitzendovereenkomst van toepassing. Een uitzendovereenkomst maakt...

Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn....

Contract voor (on)bepaalde tijd

Een werkgever en een werknemer kunnen van afspreken hoelang de arbeidsverhouding duurt. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In tegenstelling tot...
Download whitepaper