Distributieovereenkomst

Als leverancier kan het zijn dat je een product of verschillende producten verkoopt aan een doorverkoper: de distributeur. Het is een mooie manier om snel te groeien zonder een heel eigen distributieorganisatie op te bouwen. Door middel van een distributieovereenkomst worden er afspraken gemaakt waarin staat vastgesteld dat de distributeur producten inkoopt van de leverancier ter doorverkoop.

Bij een distributieovereenkomst zijn geen specifieke wettelijke regels vastgesteld. Dit geeft de leverancier en distributeur veel vrijheid in het maken van goede afspraken. Met deze afspraken kunnen zowel leverancier als distributeur elkaar op verschillende onderwerpen versterken. De leverancier spreidt bijvoorbeeld financiële risico bij een tegenvallende verkoop en de distributeur kan groeien in aanbod. Zolang dit alles goed en schriftelijk is georganiseerd met een distributieovereenkomst.

Om de afspraken rondom de doorverkoop van ingekochte producten goed op orde te hebben, zijn er enkele onderwerpen die aan bod komen in een distributieovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie, betaling, leverings- en afnameverplichting, contractgebied en intellectuele eigendom. Al deze onderwerpen hangen af van het product, de exclusiviteit en selectiviteit.

Benieuwd naar welke onderwerpen relevant zijn voor jouw distributieovereenkomst?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Sam Derks

Sam Derks

Andere Zakelijke contracten

Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst zorg je ervoor dat anderen gebruik mogen maken van een intellectueel eigendomsrecht zonder dat het eigendomsrecht overgaat. Door middel van een overeen...

Huurovereenkomst onroerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...

Verwerkersovereenkomst

Privacy is een steeds belangrijker onderwerp aan het worden. Als bedrijf zijnde heb je veel persoonsgegevens. Hier zijn steeds meer regels aan verbonden. Deze zijn vastgelegd in de...