Distributieovereenkomst

Als leverancier kan het zijn dat je een product of verschillende producten verkoopt aan een doorverkoper: de distributeur. Het is een mooie manier om snel te groeien zonder een heel eigen distributieorganisatie op te bouwen. Door middel van een distributieovereenkomst worden er afspraken gemaakt waarin staat vastgesteld dat de distributeur producten inkoopt van de leverancier ter doorverkoop.

Wat is een distributieovereenkomst?

Maar wat betekent een distributieovereenkomst precies? Een distributieovereenkomst is een contract tussen een leverancier en een distributeur waarin afspraken worden gemaakt over de verkoop en distributie van producten.

Soorten distributieovereenkomst

Er zijn verschillende soorten distributieovereenkomsten, zoals een exclusieve distributieovereenkomst, waarin de distributeur het exclusieve recht heeft om de producten van de leverancier te verkopen in een bepaald gebied.

Vrijheid in afspraken maken

Het is belangrijk om te weten dat er geen specifieke wettelijke regels zijn vastgesteld voor distributieovereenkomsten. Dit geeft zowel de leverancier als de distributeur veel vrijheid om goede afspraken te maken die voor beide partijen gunstig zijn.

Het is wel van belang dat alle afspraken goed schriftelijk zijn vastgelegd in de distributieovereenkomst, zodat beide partijen precies weten wat er van hen wordt verwacht.

Opzegging van de overeenkomst

Mocht er een moment komen waarop een van beide partijen de distributieovereenkomst wil opzeggen, dan moeten daar ook afspraken over zijn vastgelegd in de overeenkomst. Hierbij is het van belang om te kijken naar de voorwaarden voor opzegging en de gevolgen daarvan. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de distributeur bij het opzeggen van de overeenkomst nog een bepaalde periode de tijd heeft om de producten van de leverancier te verkopen, zodat er geen onnodige schade ontstaat voor beide partijen.

Onderwerpen in een distributieovereenkomst

Om de afspraken rondom de doorverkoop van ingekochte producten goed op orde te hebben, zijn er enkele onderwerpen die aan bod komen in een distributieovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie, betaling, leverings- en afnameverplichting, contractgebied en intellectuele eigendom. Al deze onderwerpen hangen af van het product, de exclusiviteit en selectiviteit.Benieuwd naar welke onderwerpen relevant zijn voor jouw distributieovereenkomst?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Sam Derks

Sam Derks

Andere Zakelijke contracten

Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst geef je anderen toestemming om gebruik te maken van jouw intellectueel eigendomsrecht, terwijl je het eigendomsrecht behoudt. Dit kan bijvoorbeeld gaan...

Huurovereenkomst onroerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...

Managementovereenkomst

Wil je als bedrijf een externe manager aanstellen die als zelfstandige werkt? Of werk je met een holdingstructuur waarbij de directeur grootaandeelhouder (DGA) de opdracht krijgt...
Plan gratis intake