Verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst worden afspraken vastgelegd tussen verwerker en verwerkingsverantwoordelijke. Privacy is een steeds belangrijker onderwerp aan het worden. Als bedrijf zijnde heb je veel persoonsgegevens waar dan ook veel regels aan verbonden zijn. Deze zijn vastgesteld in de AVG, waaronder ook de verwerkersovereenkomst. Het kan zijn dat je hier een derde partij voor inschakelt om deze persoonsgegevens te verwerken. Door middel van een verwerkingsovereenkomst worden deze regels goed vastgesteld. De derde partij is hierdoor bewust van hoe er met de persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Wettelijk ben je als onderneming verplicht om afspraken te maken over de omgang met persoonsgegevens door de verwerker. Het is dan ook raadzaam om kritisch te kijken naar de verwerkersovereenkomst. Een element waar je van te voren goed over na moeten hebben gedacht is de aansprakelijkheid bij een datalek. Bovendien voorkom je bijvoorbeeld dat een verwerker jouw gegevens gebruikt voor zijn of haar eigen belang.

De AVG heeft vijf onderwerpen opgesteld die verplicht zijn om te benoemen. Denk hierbij aan de duur van de overeenkomst, rechten en betrokkenen, verplichtingen, geheimhoudingsplicht en de beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast kunnen onderwerpen als het inschakelen van een subverwerker er ook in worden meegenomen.

Benieuwd of er naast de verplichte AVG regels nog meer onderwerpen van toepassing zijn voor jou?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Andere Zakelijke contracten

Algemene voorwaarden

Waarom heb je algemene voorwaarden nodig?Algemene voorwaarden zijn nodig, omdat je met algemene voorwaarden zeer efficiënt en juridisch veilig zaken kan doen. Stel je voor dat je v...

Raamovereenkomst

Heb jij een constante stroom van opdrachten met dezelfde opdrachtgever of leverancier? Zorg er dan voor dat je een raamovereenkomst gebruikt. Veelal worden deze afspraken namelijk...

Koopovereenkomst aandelen

Het verkopen en overdragen van aandelen komt vaak voor. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht of het betrekken van een nieuwe aandeelhouder. Met een k...