Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn. Het gaat hierin om een parttime dienstverband waarin toch een flexibel onderdeel is. Tussen werkgever en werknemer worden er afspraken gemaakt over een minimumaantal uren, ook wel de garantie-uren. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over het maximale aantal uren dat de werknemer kan worden opgeroepen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een min-max contract.

Een min-max contract maakt het mogelijk dat er naast flexibiliteit ook veel zekerheid is, voor zowel werkgever als werknemer. De werkgever kan in drukke periodes bijvoorbeeld makkelijk meer personeel oproepen. Je voorkomt onderbezetting en hebt altijd een ingewerkte medewerker achter de hand. De werknemer heeft daarbij ook een stuk zekerheid over het minimale en maximale inzetbare uren.

In een min-max contract staat benoemd waar de werknemer recht op heeft en wat de werkgever van je mag vragen. Een min-max contract geldt de eerste zes maanden. Daarna krijgt de medewerker loonbetaling op basis van het gemiddelde aantal uren. Er staan verschillende plichten en regels benoemd in het contract die voor zowel werkgever als werknemer van belang zijn.

Benieuwd welke regels en plichten voor het aanbieden van een min-max contract relevant zijn?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Andere Arbeidscontracten

Vaststellingsovereenkomst

Het kan zo zijn dat er een geschil tussen partijen opdoet door bijvoorbeeld ontslag. Met een vaststellingsovereenkomst is er mogelijkheid tot het vinden van een regeling zonder daa...

Contract voor (on)bepaalde tijd

Wanneer er een nieuwe medewerker wordt aangenomen, is het van belang om een arbeidscontract aan te bieden. Deze kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Bij een arbeidsovereenkom...

Stageovereenkomst

Tijdens een stage gaat het er vooral om dat de persoon leert en ervaring opdoet in plaats van meedraait in het productieproces. Om ervoor te zorgen dat een stage niet wordt gezien...