Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn. Het gaat hierin om een parttime dienstverband waarin toch een flexibel onderdeel is. Tussen werkgever en werknemer worden er afspraken gemaakt over een minimumaantal uren, ook wel de garantie-uren. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over het maximale aantal uren dat de werknemer kan worden opgeroepen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een min-max contract.

Wat is een min-max contract?

Een min-max contract is een parttime arbeidsovereenkomst met een flexibel onderdeel. Je spreekt een minimaal aantal uur per week of maand af. Die uren zal de werknemer zeker werken. Daarnaast spreek je ook een maximaal aantal uur af. Als er meer werk is kan je de werknemer ook die uren oproepen. In de arbeidsovereenkomst staat dan bijvoorbeeld minimaal 15 en maximaal 20 uur per maand. 

Wat is het voordeel van een min-max contract?

Een min-max contract maakt het mogelijk dat er naast flexibiliteit ook veel zekerheid is. Voor zowel werkgever als werknemer. Jij als werkgever kan in drukke periodes bijvoorbeeld makkelijk meer personeel oproepen. Daarnaast voorkom je onderbezetting en heb je altijd een ingewerkte medewerker achter de hand. De werknemer heeft daarbij ook een stuk zekerheid over het minimale en maximale inzetbare uren.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en min-max contract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Dit heeft verschillende gevolgen gehad voor de rechten van oproepkrachten en de plichten van werkgevers:

  • Alleen als je de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproept is hij verplicht om te komen werken. Doe je dat niet? Dan heeft hij het recht het werk te weigeren.
  • Je moet als werkgever een oproepkracht alsnog uitbetalen als je een oproepkracht binnen vier dagen voor aanvang van de dienst afzegt.
  • Na een dienstverband van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. De oproepkracht mag dit aanbod uiteraard weigeren. Alleen in dat geval is het mogelijk om na twaalf maanden dienstverband nog steeds met een min-max contract te werken.

Wat staat er in een min-max contract?

In een min-max contract staat onder andere benoemd waar de werknemer recht op heeft en wat de werkgever van je mag vragen. Andere voorbeelden van bepalingen zijn:

  • Functie
  • Duur
  • Proeftijd
  • Vakantie en vakantietoeslag
  • Relatiebeding
  • Geheimhouding
  • Intellectueel eigendom

Benieuwd welke regels en plichten voor het aanbieden van een min-max contract relevant zijn?

Neem dan contact op met Indrah Heuzinkveld.

Indrah Heuzinkveld

Indrah Heuzinkveld

Bel Indrah Heuzinkveld op 06 18 31 68 38

Andere Arbeidscontracten

0-urencontract

Een 0-urencontract is een arbeidscontract zonder urengarantie voor de werknemer. Als er geen werk beschikbaar is wordt er ook niet gewerkt. Het voordeel hiervan is dat als er niet...

Uitzendovereenkomst

Wanneer een medewerker werkzaamheden niet verricht vanuit de werkgever maar vanuit een uitzendbureau, is hier een uitzendovereenkomst van toepassing. Een uitzendovereenkomst maakt...

Contract voor (on)bepaalde tijd

Een werkgever en een werknemer kunnen van afspreken hoelang de arbeidsverhouding duurt. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In tegenstelling tot...
Download whitepaper