Min-max contract

Naast de groep vaste krachten, kan het goed zijn om een pool aan flexibele krachten te hebben. Een min-maxcontract, ook wel een minimum-maximum contract, kan dan interessant zijn. Het gaat hierin om een parttime dienstverband waarin toch een flexibel onderdeel is. Tussen werkgever en werknemer worden er afspraken gemaakt over een minimumaantal uren, ook wel de garantie-uren. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt over het maximale aantal uren dat de werknemer kan worden opgeroepen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een min-max contract.

Wat is een min-max contract?

Een min-max contract is een arbeidscontract waarbij een werknemer een minimum aantal uren per week of maand gegarandeerd krijgt, maar waarbij het aantal uren dat de werknemer werkt kan variëren binnen een vastgesteld maximum aantal uren. Dit maximum aantal uren kan bijvoorbeeld worden vastgesteld op 24 tot 32 uur per week, afhankelijk van de behoefte van de werkgever. Met een min-max contract heeft de werknemer dus een bepaalde mate van zekerheid over zijn of haar inkomen, maar tegelijkertijd ook de flexibiliteit om meer of minder te werken indien nodig.

Verschillen met een 0-uren contract 

Een min-max contract verschilt van een 0-uren contract doordat er bij een min-max contract sprake is van een minimum aantal uren dat de werknemer gegarandeerd krijgt. Bij een 0-uren contract kan er sprake zijn van een oproepovereenkomst, waarbij de werknemer geen garantie heeft op een vast aantal uren per week of maand. Bij een min-max contract heeft de werknemer dus meer zekerheid over zijn of haar inkomen dan bij een 0-uren contract.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en min-max contract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Dit heeft verschillende gevolgen gehad voor de rechten van oproepkrachten en de plichten van werkgevers:

  • Alleen als je de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren oproept is hij verplicht om te komen werken. Doe je dat niet? Dan heeft hij het recht het werk te weigeren.
  • Je moet als werkgever een oproepkracht alsnog uitbetalen als je een oproepkracht binnen vier dagen voor aanvang van de dienst afzegt.
  • Na een dienstverband van twaalf maanden ben je als werkgever verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. De oproepkracht mag dit aanbod uiteraard weigeren. Alleen in dat geval is het mogelijk om na twaalf maanden dienstverband nog steeds met een min-max contract te werken.

Min-max omzetten naar een contract met vaste uren

Het kan voorkomen dat een werknemer gedurende een langere periode structureel meer uren werkt dan het maximum aantal uren dat is vastgelegd in het min-max contract. In dat geval kan de werknemer de werkgever verzoeken om het min-max contract om te zetten naar een contract met vaste uren. De werkgever is echter niet verplicht om hieraan mee te werken en kan besluiten om het min-max contract te handhaven.

Min-max contract en onbepaalde tijd 

Een min-max contract kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een min-max contract voor bepaalde tijd wordt er vooraf afgesproken hoe lang het contract zal duren. Bij een min-max contract voor onbepaalde tijd wordt er geen einddatum vastgesteld en loopt het contract door totdat een van de partijen het contract opzegt. Bij een min-max contract voor onbepaalde tijd gelden dezelfde regels als bij andere arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, zoals het recht op een transitievergoeding bij ontslag.

Werkgeversverklaring min-max contract 

Bij het aanvragen van een hypotheek of ander financieel product kan de bank of geldverstrekker om een werkgeversverklaring vragen. Bij een min-max contract kan de werkgeversverklaring er anders uitzien dan bij andere arbeidscontracten. In de werkgeversverklaring moet bijvoorbeeld worden aangegeven wat het minimum- en maximumaantal uren is dat de werknemer werkt, en hoe lang het contract nog loopt. De werkgeversverklaring kan dus iets ingewikkelder zijn dan bij andere arbeidscontracten, maar het is wel belangrijk om deze correct en volledig in te vullen om problemen bij het aanvragen van een hypotheek te voorkomen.

Wat staat er in een min-max contract?

In een min-max contract staat onder andere benoemd waar de werknemer recht op heeft en wat de werkgever van je mag vragen. Andere voorbeelden van bepalingen zijn:

  • Functie
  • Duur
  • Proeftijd
  • Vakantie en vakantietoeslag
  • Relatiebeding
  • Geheimhouding
  • Intellectueel eigendom

Benieuwd welke regels en plichten voor het aanbieden van een min-max contract relevant zijn?

Neem dan contact op met een van onze medewerkers

Andere Arbeidscontracten

Contract voor (on)bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd: wat zijn de verschillen? Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten voor een vooraf bepaalde periode. Het...

Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waarin zij afspraken vastleggen over een geschil dat tussen hen speelt....

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een arbeidscontract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles...
Plan gratis intake