Goed werkgeverschap: Wat betekent dit in de praktijk?

dinsdag 13 april 2021

Goed werkgeverschap: Wat betekent dit in de praktijk?

In een arbeidsrelatie is het van groot belang dat iedereen goed met elkaar omgaat. Uit de wet blijkt dan ook dat; ‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen’. Maar wat betekent een goed werkgever precies? Wanneer gedraagt een werkgever zich als goed werkgever?

De 6 beginselen van goed werkgeverschap

In het arbeidsrecht speelt goed werkgeverschap een belangrijke rol. Goed werkgeverschap dient ertoe de werknemer te beschermen tegen de machtspositie van de werkgever. De wet vult het begrip ‘goed werkgeverschap’ verder niet inhoudelijk in. Dit maakt dat het een breed begrip is, waardoor veel onderwerpen en situaties eronder kunnen vallen. Uit de rechtspraak en de literatuur volgen zes algemene beginselen waarmee is geprobeerd het begrip goed werkgeverschap iets concreter te maken.

  • Zorgvuldigheidsbeginsel

Als werkgever moet je zorgvuldig omgaan met je werknemers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je als werkgever procedures moet volgen en een onderzoeksplicht hebt. Daarnaast heb je als werkgever de verplichting om de werknemer op de hoogte te stellen van ingrijpende beslissingen en in te gaan op eventuele bezwaren.

  • Geen misbruik van machtspositie

De werkgever heeft een sterkere positie dan de werknemer binnen het bedrijf. Als de werkgever misbruik maakt van deze sterkere positie gedraagt hij zich niet als goed werkgever.

  • Motiveringsbeginsel

Als de werkgever een beslissing maakt met ingrijpende gevolgen voor de werknemer, dan moet hij deze beslissing motiveren en duidelijk uitleggen. Dit is van groot belang voor de werknemer, zodat hij eventueel stappen kan ondernemen tegen de werkgever.

  • Vertrouwensbeginsel

Het is belangrijk dat de werkgever de verwachtingen die hij schept waar maakt.

  • Evenredigheidsbeginsel

De werkgever moet bij het nemen van beslissingen ook de belangen van de werknemer in acht nemen. De werkgever mag niet een beslissing maken waarbij de werkgever zelf een klein belang heeft en daarmee een groot belang van de werknemer beperkt.

  • Gelijkheidsbeginsel

De werkgever moet alle werknemers gelijk en met respect behandelen. De werkgever mag geen onderscheid maken tussen zijn werknemers.

Goed werkgeverschap in de praktijk

Als in een bepaalde situatie wordt geoordeeld dat het goed werkgeverschap is geschonden, heeft dit gevolgen voor de werkgever. De werkgever draait in dit geval mogelijk op voor de schade die de werknemer hierdoor lijdt. In het arbeidsrecht is het goed werkgeverschap van significant belang. In de onderstaande alinea worden enkele voorbeelden gegeven uit de praktijk waar het goed werkgeverschap een rol speelt.

Zo speelt goed werkgeverschap een rol als de werkgever een werknemer wilt ontslaan of op non-actief wilt zetten. De werkgever is dan verplicht zich aan de procedurele regels te houden en rekening te houden met de bovengenoemde beginselen. Daarnaast is de werkgever ook aansprakelijk bij arbeidsongevallen. De afgelopen jaren is gebleken dat de werkgever moet zorgen voor een behoorlijke verzekering. Tot slot getuigt het van goed werkgeverschap als de werkgever de werknemer de mogelijkheid biedt door te groeien of te laten bijscholen.

Conclusie

Goed werkgeverschap is dus een breed begrip, waaronder veel situaties en onderwerpen vallen. Het is in ieder geval van belang om als werkgever zorgvuldig te zijn, geen misbruik te maken van je positie, beslissingen te motiveren, verwachtingen waar te maken, belangen goed af te wegen en werknemers gelijk te behandelen.

Het is vooral van belang dat de werkgever zich als goed werkgever gedraagt tijdens het werk en dat de arbeidsomstandigheden op de werkvloer goed zijn. Echter, goed werkgeverschap is ook van belang bij het opstellen van arbeidscontracten, zoals de arbeidsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. Binnen Waterdicht zijn de juristen gespecialiseerd in het opstellen van contracten. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eisen die het goed werkgeverschap stelt. Mocht u in het kader van het opstellen van arbeidscontracten tegen problemen aanlopen of vragen hebben dan bent u bij Waterdicht aan het juiste adres.

Plan gratis intake