Mag een werkgever zijn personeel verplichten om zich te laten vaccineren?

dinsdag 22 juni 2021

Mag een werkgever zijn personeel verplichten om zich te laten vaccineren?

In Nederland worden de coronamaatregelen per 26 juni versoepeld. Ook is het zo dat bijna iedereen al in aanmerking is gekomen voor een vaccinatieafspraak. De mogelijkheid tot vaccineren heeft ook voor veel opschudding gezorgd. Laat je je wel of niet vaccineren? Ook op het werk kan dit voor lastige discussies zorgen. De vraag die dan ook meteen opkomt is de vraag of een werkgever zijn personeel kan verplichten om zich te laten vaccineren?

Minister Hugo de Jonge liet in 2020 tijdens de behandeling van de Coronawet al weten dan niemand verplicht zal worden zich te laten vaccineren. Een werkgever kan zijn personeel dit dan ook niet verplichten. Door artikel 11 van de Grondwet heeft ieder persoon recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Simpelweg houdt dit in dat iedereen zelf mag beslissen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Hierdoor kan er dan ook geen directe vaccinatieplicht bestaan. Echter heeft de grondwet verticale werking. Dit betekent dat de Grondwet geldt tussen de overheid en burgers, dus niet tussen burgers onderling. Een werknemer kan dus geen rechtstreeks beroep doen op de Grondwet in de verhouding met zijn werkgever. De werknemer kan wel een beroep doen op het goed werkgever- en werknemerschap dat wettelijk geregeld is in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek.

Mag je als werkgever vragen of een werknemer zich heeft laten vaccineren?

Vragen mag altijd. Maar een werknemer is niet verplicht om antwoord te geven. Als een werknemer antwoord geeft mag de werkgever deze gegevens niet zomaar opslaan. Gegevens over de gezondheid van een persoon kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn. Het is verboden om deze zonder toestemming van de persoon te verwerken. Verwerken van persoonsgegevens is elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Eigenlijk elke handeling die je met persoonsgegevens kan uitvoeren is verwerken. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het opslaan, vastleggen, verwijderen of wijzigen van de persoonsgegevens.

Plan gratis intake