Het Weens Koopverdrag: de voor- en nadelen

maandag 22 maart 2021

Het Weens Koopverdrag: de voor- en nadelen

Het Weens Koopverdrag wordt met regelmaat standaard uitgesloten in algemene voorwaarden of overeenkomsten. Juridisch is dit toegestaan. In deze blog licht ik toe waarom dit gebeurt en of dit eigenlijk wel een verstandige keuze is. 

Wat houdt het Weens Koopverdrag in?

Het Weens Koopverdrag is een internationaal verdrag dat ziet op internationale koopovereenkomsten. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing als een van de partijen bij de overeenkomst een consument is. Het moet gaan om een koopovereenkomst van roerende zaken tussen professionele partijen die gevestigd zijn in landen waar het Weens Koopverdrag van toepassing is. Het Weens Koopverdrag bevat onder andere regels over de totstandkoming van koopovereenkomsten, hoe het zit als de zaken niet aan de overeenkomst voldoen (non-conform zijn), de ontbinding van de overeenkomst en de betaling van de koopprijs.

De toepasselijkheid

Hiervoor is al aangegeven dat het Weens Koopverdrag enkel van toepassing is als de partijen bij de overeenkomsten ‘professioneel’ zijn. Dit betekent dat het niet mag gaan om een consument. Daarnaast moet het gaan om een koopovereenkomst van roerende zaken. 

In sommige gevallen is het Weens Koopverdrag automatisch van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een Nederlandse ondernemer spullen inkoopt bij een Duits bedrijf. Beide landen zijn aangesloten bij het Weens Koopverdrag, waardoor deze automatisch van toepassing is.

Vaak ziet men in overeenkomsten of algemene voorwaarden de volgende bepaling staan: ‘Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing’. In deze situatie is het Weens Koopverdrag ook automatisch van toepassing. Er is namelijk een rechtskeuze gemaakt voor het recht van een land welke lid is van het Weens Koopverdrag.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag kan ook geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten. Dit moet dan wel uitdrukkelijk gebeuren. Vaak weten partijen echter niet of de uitsluiting van het Weens Koopverdrag in hun voordeel of juist in hun nadeel werkt. Veiligheidshalve sluiten partijen de toepasselijk van het Weens Koopverdrag dan maar uit.

De voor- en nadelen

Sommige regels in het Weens Koopverdrag zijn anders dan die van het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag is met name ‘verkoper-vriendelijk’. Overwegend zijn de bepalingen uit het Weens Koopverdrag zijn voor de verkoper gunstiger dan de soortgelijke bepaling uit het Nederlandse recht. Hieronder worden enkele verschillen benoemd.

Een verschil is dat de koper de koopovereenkomst - onder het Weens Koopverdrag - enkel kan ontbinden indien sprake is van een “wezenlijke” tekortkoming. De Nederlandse wet bepaalt dat dit kan bij “iedere” tekortkoming. De drempel voor een succesvol beroep op ontbinding is voor de koper bij het Weens Koopverdrag dus hoger. Daarbij komt wel dat kan worden ontbonden zodra sprake is van een wezenlijke tekortkoming, een ingebrekestelling is niet vereist.

In tegenstelling tot het Nederlandse recht kent het Weens Koopverdrag ook een maximale klachttermijn van twee jaar, het Nederlandse recht kent geen termijn wat betreft het klachtrecht.

Wat betreft de schadevergoedingsverplichting is het Weens Koopverdrag ook gunstiger voor de verkoper dan het Nederlandse recht. Onder het Weens Koopverdrag kan de schadevergoeding niet meer bedragen dan de schade die de verkoper ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst objectief kon voorzien. De schadevergoeding wordt hiermee gemaximeerd. Ook dit kent het Nederlandse recht niet. Als laatste komen in beginsel alle kosten van rechtsbijstand onder het Weens Koopverdrag voor vergoeding in aanmerking.

Conclusie

Niet in alle situaties is het even verstandig om het Weens Koopverdrag op voorhand uit te sluiten. Maatwerk is in dit geval raadzaam. Wanneer u verkoper bent kan het voordelig zijn het Weens Koopverdrag van toepassing te verklaren. Wees er als koper echter bedachtzaam op dat het Weens Koopverdrag overwegend verkoper-vriendelijk is.

Plan gratis intake