Zijn algemene voorwaarden verplicht?

dinsdag 09 februari 2021

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Geen één wet in Nederland zegt dat algemene voorwaarden verplicht zijn. Dus nee, algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Wel schrijft de wet regels voor waaraan algemene voorwaarden moeten voldoen. Vaak zijn deze regels er om de kleine consument te beschermen tegen grotere wederpartijen.

Toch komt het voor dat verzekeraars ondernemers verplichten om met algemene voorwaarden te werken. Dus, terwijl de wet algemene voorwaarden niet verplicht, doet de verzekeraar dat wel. Waarom zou een verzekeraar algemene voorwaarden verplichten? En zou het dan toch verstandig zijn om algemene voorwaarden te gebruiken?

Waarom is het verstandig om algemene voorwaarden te gebruiken?

Als ondernemer kan je bijna altijd een beroep doen op bepalingen uit de wet. Over het algemeen regelt de wet de rechten en plichten van contractspartijen. Als de wet de rechten en plichten van contractspartijen regelt, waarom moet je van de verzekeraar dan algemene voorwaarden gebruiken? Veel bepalingen uit de wet zijn van ‘regelend recht’. Dit betekent dat contractspartijen van wettelijke regels mogen afwijken. Zo ook in algemene voorwaarden. Zo wil de verzekeraar bijvoorbeeld dat de ondernemer in zijn algemene voorwaarden van de wettelijke regels van aansprakelijkheid afwijkt. De ondernemer beperkt hierdoor zijn aansprakelijkheid. Door dit te doen hoeft de verzekeraar minder uit te keren wanneer de ondernemer aansprakelijk is voor schade.

Een ondernemer kan met de wettelijke regels van ‘regelend recht’ zijn eigen rechten en plichten bepalen in zijn algemene voorwaarden. Door bijvoorbeeld op de juiste manier van de regels van aansprakelijkheid af te wijken kan een ondernemer duizenden euro’s besparen. Naast het beperken van aansprakelijkheid is het mogelijk om bijvoorbeeld afspraken te maken over betalingsverplichtingen en garanties. Naast deze onderwerpen zijn er nog tal van mogelijkheden. Als ondernemer heb je er dus baat bij om in je algemene voorwaarden af te wijken van de wet waar dat mag. Waar dat mag? Inderdaad, niet alle bepalingen in de wet zijn van ‘regelend recht’. Sommige wettelijke regels zijn namelijk van ‘dwingend recht’. Dit betekent dat contractspartijen niet van deze regels mogen afwijken. Ondanks de regels van ‘dwingend recht’ voorziet de wet echter niet in alle afspraken. De ondernemer zal deze dus zelf moeten maken in zijn algemene voorwaarden

“Ik kopieer de algemene voorwaarden van mijn concurrent wel.”

Het belang van algemene voorwaarden is wel duidelijk. Maar waar haal je die nu vandaan? Veel ondernemers kiezen voor de makkelijke oplossing: het kopiëren van algemene voorwaarden. Meestal worden deze bij de concurrent weggehaald. Dit is een belangrijke valkuil waar ondernemers zich niet bewust van zijn. Doordat elke onderneming uniek is in zijn werkwijze zullen ook de afspraken in de algemene voorwaarden anders moeten zijn. Het is daarom altijd verstandig om algemene voorwaarden op maat te laten maken.

Conclusie

Als je als ondernemer een meningsverschil hebt met een opdrachtgever, kan de inhoud van de algemene voorwaarden oplossing bieden. Om tot een oplossing te komen moet je als ondernemer wel de algemene voorwaarden kunnen begrijpen. Juristen die algemene voorwaarden opstellen zullen je hierbij helpen. Wanneer je algemene voorwaarden kopieert, zal je deze kennis dus missen. Hierdoor kom je als ondernemer mogelijk in een moeilijk geschil terecht.

Plan gratis intake