Nulurencontract en loondoorbetaling bij vakantie en ziekte

woensdag 07 september 2022

Nulurencontract en loondoorbetaling bij vakantie en ziekte

Een nulurencontract is een contract voor oproepkrachten. Er zijn drie soorten oproepcontracten; een oproepovereenkomst met voorovereenkomst, een min-maxcontract en een nulurencontract.

Wat is dan een oproepovereenkomst en wanneer is iemand een oproepkracht?

Een oproepovereenkomst is een verzamelnaam voor de drie boven genoemde soorten contracten. Kort gezegd is er bij een oproepovereenkomst sprake van een vorm van flexibele arbeid, waarbij alleen wordt uitbetaald wanneer er ook daadwerkelijk wordt gewerkt. Geen arbeid, betekent dus geen loon.

Iemand is een oproepkracht wanneer jij als werkgever iemand oproept om te komen werken. Dit kan een paar uur zijn of hele dagen en deze oproep kan per keer verschillen. Een oproepovereenkomst kenmerkt zich dus ook door de wisselende werktijden. Er is dus ook geen sprake van een vast maandloon bij oproepovereenkomsten.

Een ander belangrijk kenmerk van een oproepovereenkomst is dat de werknemer niet krijgt uitbetaald wanneer diegene niet werkt. Maar hoe zit dit dan met vakantiedagen en ziekte als iemand een oproepovereenkomst, en specifiek een nul uren contract, heeft? Dan werkt de werknemer namelijk ook niet. Krijgt de werknemer dan ook niet uitbetaald of gelden hier andere regels? Daar helpen wij jou verder mee.

Ook geldt ten aanzien van oproepkrachten dat werknemers minimaal vier kalenderdagen van tevoren moeten worden opgeroepen. Als er binnen deze vier dagen nog een verandering plaatsvindt van de werktijden, of de hele oproep wordt ingetrokken, dan heeft de werknemer sinds 1 januari 2020 recht op uitbetaling van de oorspronkelijke uren waarvoor de werknemer zou worden opgeroepen. Van deze oproeptermijn kan zijn afgeweken in een cao, let hier dus ook goed op! Ook is de werknemer als oproepkracht niet verplicht om te komen werken wanneer je de werknemer minder dan vier dagen van tevoren oproept om te komen.

Moet ik loon doorbetalen tijdens ziekte en vakantie van een werknemer bij een nulurencontract?

Wat is een nulurencontract?

We hebben het hierboven kort gehad over de oproepovereenkomst, maar wat is een nulurencontract?

Bij een nul uren contract worden er geen afspraken gemaakt over het aantal uren dat iemand werkt. De uren die de werknemer werkt kunnen dus per week en per dag heel sterk verschillen.

Wanneer de werknemer wordt opgeroepen door jou om te werken is de werknemer in principe verplicht om te komen werken. Daarbij geldt wel dat wanneer de werknemer wordt opgeroepen en uiteindelijk maar één uur werkt diegene recht heeft op minimaal drie uur loon.

Voor jou geldt bij een nulurencontract dat je geen loon hoeft uit te betalen wanneer de werknemer niet werkt. Dus wanneer de werknemer niet heeft gewerkt hoeft je de werknemer ook niet uit te betalen.

Kort gezegd is een nulurencontract een arbeidscontract waarbij het aantal uren arbeid niet van tevoren vast staat en de werknemer dus onregelmatig werkt, waarbij de werknemer geen recht heeft op loon wanneer diegene niet werkt.

Nulurencontract en ziek zijn

Maar hoe zit dit dan als jouw werknemer ziek wordt terwijl jij diegene hebt opgeroepen? Krijgt de werknemer dan de oorspronkelijke uren die diegene moest werken nog wel uitbetaald?

Als de werknemer ziek wordt tijdens de oproepperiode heeft diegene recht op minstens 70% van het loon over de afgesproken oproepperiode die diegene zou moeten werken. Als dit lager is dan het geldende minimumloon, krijgt de werknemer het minimumloon.

Word de werknemer ziek na afloop van de oproepperiode of buiten de oproepperiode dan hoef je jouw werknemer in principe niet uit te betalen. Jij hoeft jouw werknemer namelijk alleen maar uit te betalen over de uren die diegene werkt wanneer diegene wordt opgeroepen. Toch kan er in sommige gevallen sprake zijn van doorbetaling van de uren die de werknemer gemiddeld heeft gewerkt. Hierbij geldt wel dat jouw werknemer minimaal drie maanden in dienst moet zijn en er sprake moet zijn van een geval waarin jij jouw werknemer niet meer oproept tijdens de ziekteperiode.

Alleen in dit geval heeft jouw werknemer recht op doorbetaling van de uren die diegene gemiddeld heeft gewerkt.

Nulurencontract en vakantie doorbetalen

In sommige gevallen heeft jouw werknemer tijdens ziekte dus recht op een percentage van het loon of doorbetaling van het gemiddelde loon over een bepaalde periode bij een nulurencontract. Maar hoe zit dat dan met vakantie?

In principe geldt nog steeds de regel dat jij jouw werkgever alleen uitbetaald over de uren die diegene wordt opgeroepen en welke jouw werknemer ook daadwerkelijk heeft gewerkt. Als jouw werknemer op vakantie gaat, werkt diegene niet en word jouw werknemer dus in principe ook niet opgeroepen en ook niet uitbetaald.

Echter, heeft jouw werknemer met een nulurencontract ook 'gewoon' recht op doorbetaalde vakantie-uren. Voor alle werknemers geldt dat zij per jaar 4 keer recht hebben op het aantal uren dat zij per week werken. Nu werkt jouw werknemer met een nulurencontract vaak met hele wisselende uren en dagen en is het lastig te berekenen op hoeveel doorbetaalde vakantie-uren diegene recht heeft. Daarom maken veel werknemers gebruik van een percentage van vakantie-uren. Per gewerkte uur bouwt jouw werknemer een bepaald percentage van een vakantie-uur op. Dit percentage verschilt per cao of arbeidscontract. Uiteindelijk kan de werknemer deze vakantie-uren opvragen en wanneer diegene dan op vakantie gaat krijgt hij of zij deze opgebouwde uren doorbetaald.

Een werknemer met een nulurencontract heeft dus recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte en vakantie. Dit wordt alleen iets anders berekend dan bij vaste contracten. Met een nulurencontract heeft de werknemer namelijk hele wisselende tijden en werkdagen, waardoor het soms lastig is vast te stellen op hoeveel loon bij ziekte of doorbetaalde vakantie-uren de werknemer recht heeft. Bij ziekte geldt dat de werknemer tijdens de oproepperiode recht heeft op minimaal 70% van het loon over de afgesproken uren. Na afloop van de oproepperiode of buiten de oproepperiode geldt dat de werknemer kan worden doorbetaald over de uren die diegene gemiddeld heeft gewerkt, wanneer jij jouw werknemer niet meer oproept wegens ziekte. Hierbij moet er wel worden voldaan aan een aantal eisen. Denk hierbij aan dat jouw werknemer minimaal drie maanden in dienst moet zijn en dat jij jouw werknemer niet meer oproept tijdens de ziekteperiode.

Bij vakantie wordt er gewerkt met percentages om de doorbetaalde vakantie-uren te berekenen per gewerkte uur die jouw werknemer werkt.

Plan gratis intake