Wanneer zijn algemene voorwaarden in strijd met de wet?

woensdag 27 januari 2021

Wanneer zijn algemene voorwaarden in strijd met de wet?

In je algemene voorwaarden kan je afspraken maken over veel uiteenlopende juridische punten. Denk hierbij aan het uitsluiten of beperken van je aansprakelijkheid. Daarnaast zijn ook afspraken over waar het intellectueel eigendom ligt na het (laten) maken van bijvoorbeeld een tekst of app eerder regel dan uitzondering. Welke belangrijke punten je nog meer allemaal af kan en mag spreken lees je hier. In dit blog richten we ons op de vraag: met welke wettelijke regels moet je rekening houden bij het opstellen van algemene voorwaarden?

Lever je aan bedrijven of consumenten?

Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden is het allereerst belangrijk om te bepalen of je jouw goed of dienst aan consumenten of bedrijven levert. Je kan je voorstellen dat de wetgever consumenten meer in bescherming neemt. Zij worden gezien als de ‘zwakkere’ partij. Lever je aan zowel bedrijven als aan consumenten? Dan is het zelfs aan te raden om twee algemene voorwaarden op te laten stellen. De wet formuleert voor ondernemingen namelijk geen specifieke bescherming. Bij het bedienen van bedrijven hoef je in je algemene voorwaarden dus geen rekening te houden met de wettelijke consumentenregels. Wel moeten bepalingen uiteraard altijd redelijk zijn.

Wat zijn belangrijke consumentenregels?

- Opgenomen afspraken moeten begrijpelijk worden geformuleerd voor de consument. Als dit niet het geval is en er dus toch onenigheid kan ontstaan over de inhoud van een afspraak dan geldt de gunstigste uitleg voor de consument.
- Je bent verplicht om de verzendkosten te noemen in je algemene voorwaarden als je met een consument handelt. Wanneer je handelt met bedrijven is dit wederom niet verplicht.
- Consumenten hebben, wanneer de overeenkomst wordt gesloten buiten een verkoopruimte (zoals online) altijd een herroepingsrecht. Dit moet ook worden vermeld in de algemene voorwaarden. Dit herroepingsrecht houdt in dat de consument de aankoop van een goed of dienst altijd binnen 14 dagen kosteloos kan annuleren zonder opgaaf van redenen. Bedrijven hebben dit recht niet.

Daarnaast spreekt het voor zich dat een opgenomen bepaling voor een consument niet ‘onredelijke bezwarend’ mag zijn.

Wanneer is een bepaling onredelijk bezwarend?

Maar wanneer is een bepaling onredelijk bezwarend? Als je al een tijdje ondernemer bent, heb je vast wel eens gehoord van de ‘grijze’ en ‘zwarte’ lijst. De namen van beide lijsten geven al een indicatie van de inhoud weg. Staat een in de algemene voorwaarden opgenomen bepaling in de zwarte lijst? Dan is deze bepaling altijd onredelijk en dus ongeldig. Staat de bepaling niet in de zwarte lijst? Dan staat hij misschien in de grijze lijst. In tegenstelling tot de zwarte lijst zijn bepalingen die voorkomen in de grijze lijst verdedigbaar. Dit betekent dat zo’n bepaling wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Hier is dus nog discussieruimte. Jij als ondernemer moet kunnen verdedigen waarom die bepaling in dit geval niet onredelijk bezwarend is. In deze blogs gaan we in op de precieze inhoud van beide lijsten.

Staat de bepaling noch in de grijze noch in de zwarte lijst én is hij niet onredelijk bezwarend? Dan mag je de bepaling opnemen.

Meer weten over Algemene voorwaarden?

Neem dan contact op met Sam Derks, de schrijver van dit artikel en specialist als het gaat om Algemene voorwaarden.
Sam Derks

Sam Derks

Plan gratis intake