De licentieovereenkomst: wat is het precies?

donderdag 27 mei 2021

De licentieovereenkomst: wat is het precies?

Wat is een licentieovereenkomst? 

Een licentieovereenkomst is nodig als je van het intellectueel eigendom van een andere partij gebruik wil maken. Je krijgt hier toestemming voor zonder dat je zelf eigenaar wordt van het intellectueel eigendom. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om creatieve werken, modellen en tekeningen of onderscheidingstekens van merken. Voor het krijgen van een licentie wordt meestal een vergoeding afgesproken. Zo profiteren beide partijen van het gebruik van het intellectueel eigendom. Om de continuïteit van de samenwerking onder een licentieovereenkomst te waarborgen kan de vergoeding jaarlijks verhoogd worden of afhankelijk zijn van een bepaalde omzet.

Wat is Intellectueel eigendom?

Zoals ik al eerder aangaf heeft een licentieovereenkomst betrekking op een intellectueel eigendomsrecht. Maar wat is intellectueel eigendom? Intellectueel eigendom betekent dat je eigendom hebt over voortbrengselen van de geest. “Voortbrengsel van de geest” klinkt heel vaag, denk bijvoorbeeld aan creatieve en immateriële prestaties. Je kan het niet fysiek vastpakken, zoals je bijvoorbeeld eigendom kan hebben over een nietmachine. In een vorige blog van ons kan je meer lezen over eigendom in het algemeen. Ook lees je daar welke soort intellectuele eigendommen er bestaan.

Exclusieve en niet-exclusieve licenties

Als eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht heb je een exclusief recht om dit eigendom te gebruiken. In een licentieovereenkomst kan je daarom afspreken of de licentienemer de enige is die een licentie krijgt, of dat er meerdere licentienemers zijn of zullen volgen. Is de licentienemer de enige die dit recht krijgt? Dan heeft hij een exclusieve licentie. Volgen of zijn er meer? Dan is er sprake van een niet-exclusieve licentie. Vergeet nooit om dit duidelijk af te spreken. Naast de exclusiviteit kan er afgesproken worden of een licentienemer bevoegd is om sub-licenties te verstrekken aan andere partijen.

Inhoud van de licentieovereenkomst

Naast de exclusieve of niet-exclusieve licentie zijn er nog tal van onderwerpen die aan bod komen in een licentieovereenkomst. Een paar van deze onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  •  Duur van de licentie;
  •  Hoogte licentievergoeding;
  •  Omvang van de licentie, wat valt er precies onder?
  •  Regionale afbakening, in welk land of welke gebieden geldt de licentie?
  •  Kwaliteitseisen;
  •  Geheimhouding;

Vergeet vooral niet in de overeenkomst zoveel mogelijk de omvang van de licentie te omschrijven. Wat houdt het intellectueel eigendomsrecht precies in en welke bevoegdheden krijgt de licentienemer.

Plan gratis intake