Wat houdt het herroepingsrecht in?

woensdag 27 januari 2021

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Wanneer je als ondernemer producten of diensten verkoopt via bijvoorbeeld het internet heeft de kopende consument een herroepingsrecht. In dit artikel zal ik ingaan op wat het herroepingsrecht precies inhoudt en aan welke juridische grenzen het herroepingsrecht gebonden is.

De vereisten voor een beroep op het herroepingsrecht

Belangrijk om te weten is dat alleen de consument bescherming van het herroepingsrecht geniet. Dit is dus iemand die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt. Denk hierbij aan een particulier die schoenen bestelt in jouw webshop.
Daarnaast moet het gaan om een koop op afstand. Van koop op afstand is sprake als je een product koopt via bijvoorbeeld het internet of via de telefoon. Het gaat dus om situaties buiten een fysieke verkoopruimte zoals een winkel. Het idee is juist dat de consument het product nog niet gezien of gepast heeft. De regels voor koop op afstand gelden zowel voor producten als diensten, zoals bijvoorbeeld een online taalcursus. Daarnaast gelden de normale wettelijke regels van consumentenkoop. Je hoort als verkoper een goed (deugdelijk) product te leveren.

Dus, is er sprake van een consument die iets op internet of via de telefoon koopt? Dan geldt in principe het herroepingsrecht. De consument mag dan binnen 14 dagen ‘herroepen’ zonder opgaaf van redenen. Dit is zijn bedenktijd.

De bedenktijd en retournering

Als aan bovenstaande vereisten wordt voldaan geldt zoals gezegd een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat lopen vanaf de dag nadat je het product hebt ontvangen of vanaf het moment dat je de dienst bent overeengekomen. De consument mag zelfs voordat hij het product heeft ontvangen gebruik maken van zijn herroepingsrecht en afzien van de koop.
Als de consument het product terug wil sturen moet hij gebruik kunnen maken van het modelformulier voor herroeping dat je als verkoper verplicht op je website moet plaatsen. Heb je geen website? Dan moet je hem zelfs meesturen. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de consument zelf een e-mail schrijft.
Wanneer een consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht ben je als verkoper verplicht om het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terug te betalen. Je mag daar uiteraard mee wachten totdat je het product ook echt terug hebt ontvangen of wanneer je een bewijs van terug levering hebt. De kosten van de retourzending mag je als verkoper in rekening brengen bij de koper. Let wel op dat je dit vooraf communiceert. Doe je dit niet, dan hoeft de consument deze kosten niet te betalen.

Grenzen van het herroepingsrecht

De koper heeft kan geen beroep doen op het herroepingsrecht bij:

  • Reizen, vervoer, logies, catering of andere vormen van vrijetijdsbesteding.
  • Losse tijdschriften of kranten.
  • Producten die je speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak, drukwerk, een fotoalbum of sieraden naar je eigen ontwerp.
  • Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
  • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om gezondheidsredenen of hygiëne. Denk hierbij aan kleding. Een telefonische bestelling of een bestelling via internet bij een bedrijf dat zich niet richt op verkoop op afstand, bijvoorbeeld een telefonische bestelling bij een slager.
  • Cd’s en dvd’s waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Koop van een digitaal product (film, muziek, games) dat je via internet kunt downloaden, waarbij de koper laat weten het binnen 14 dagen te willen hebben én hebben verklaart dat hij afziet van de bedenktijd. Dit moet hij expliciet aangeven.
  • Spoedreparaties: als je als bedrijf langskomt voor een reparatie of onderhoud dat niet kan wachten, bijvoorbeeld bij een verstopping of lekkage.
  • Een dienst (bijvoorbeeld een stukadoor) die al binnen de bedenktermijn helemaal klaar is.

Conclusie

Het herroepingsrecht is een consumentenrecht. Daarnaast kan een consument slechts een beroep doen op het herroepingsrecht als de overeenkomst buiten een verkoopruimte is gesloten. Bijvoorbeeld online of telefonisch. Maak als ondernemer in bijvoorbeeld je algemene voorwaarden duidelijke afspraken over het herroepingsrecht. Meld het bijvoorbeeld wanneer de consument geen beroep kan doen op het herroepingsrecht omdat jij alleen maatwerk levert. Weet daarnaast in grote lijnen wat het herroepingsrecht inhoudt. Op die manier voorkom je onduidelijkheden en conflicten.

Meer weten over het herroepingsrecht?

Neem dan contact op met Sam Derks, de schrijver van dit artikel en specialist als het gaat om het herroepingsrecht.
Sam Derks

Sam Derks

Plan gratis intake