De Digital Services Act en wat het betekent voor jouw organisatie

maandag 10 juni 2024

De Digital Services Act en wat het betekent voor jouw organisatie

We willen je graag informeren over de belangrijke veranderingen die de Digital Services Act (DSA) met zich meebrengt en hoe deze nieuwe regelgeving jouw organisatie kan beïnvloeden.

Wat is DSA?

De DSA is een nieuwe wetgeving van de Europese Unie die op 17 februari 2024 in werking is getreden voor middelgrote en kleinere online platforms. Deze wetgeving heeft als doel om de veiligheid en transparantie van digitale diensten te verbeteren en een eerlijker online ecosysteem te creëren. De DSA stelt duidelijke regels en verplichtingen voor online platforms, hostingdiensten, en andere tussenhandelsdiensten om ervoor te zorgen dat gebruikers beter beschermd worden tegen illegale inhoud en misbruik.

De pijlers van DSA

In het kader van de DSA worden motivering, gebruikersvriendelijkheid en transparantie als essentiële pijlers beschouwd voor het bevorderen van een veilig en verantwoord digitaal ecosysteem. Motivering verwijst naar het vermogen van digitale platforms om hun beleid en beslissingen te rechtvaardigen, waardoor gebruikers een duidelijk inzicht krijgen in de redenen achter de acties van het platform. Gebruikersvriendelijkheid benadrukt het belang van het ontwerpen van digitale diensten op een manier die intuïtief en toegankelijk is voor alle gebruikers, ongeacht hun achtergrond of vaardigheden. Transparantie vereist dat digitale platforms open zijn over hun werkwijze, beleid en de manier waarop ze gebruikersgegevens verzamelen en verwerken. Door deze principes te omarmen, streeft de DSA ernaar het vertrouwen van gebruikers te versterken en een veilig en verantwoordelijk online milieu te bevorderen.

De veranderingen door DSA

Dit zijn een aantal van de belangrijkste veranderingen die de DSA met zich meebrengt:

  1. Zorg voor duidelijke algemene voorwaarden die regels voor gebruikerscontent, inhoudsmoderatie, en een klachtenprocedure bevatten.
  2. Publiceer jaarlijks transparantierapporten met informatie over ontvangen bevelen, inhoudsmoderatie, en maatregelen tegen illegale inhoud.
  3. Bied een eenvoudig mechanisme voor gebruikers om illegale inhoud te melden, inclusief reden van de melding, locatie van de inhoud, en contactgegevens.
  4. Geef gebruikers duidelijke redenen als hun inhoud wordt verwijderd of hun account wordt geschorst, inclusief het gebruik van geautomatiseerde systemen.
  5. Zorg voor een klachtenafhandelingssysteem dat gratis en gebruiksvriendelijk is, met beoordeling door gekwalificeerd personeel. 
  6. Informeer gebruikers over buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsopties en neem maatregelen tegen misbruik.
  7. Vermijd manipulatieve online interfaces en markeer reclame duidelijk.
  8. Leg transparantie van aanbevelingssystemen en bescherming van minderjarigen vast.
  9. Voor online handelsplatforms: zorg voor traceerbaarheid van handelaren om consumenten te beschermen.

Wil je meer lezen over wat wij doen voor onze klanten? Bekijk dan hier onze klantcase van klantcase Kanon!

Meer weten over De Digital Service Act?

Neem dan contact op met Sam Derks, de schrijver van dit artikel en specialist als het gaat om De Digital Service Act.
Sam Derks

Sam Derks

Plan gratis intake