Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst geef je anderen toestemming om gebruik te maken van jouw intellectueel eigendomsrecht, terwijl je het eigendomsrecht behoudt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een techniek, design of domeinnaam waar jij als eigenaar het recht op hebt. Een goed opgestelde licentieovereenkomst is essentieel om ervoor te zorgen dat beide partijen profiteren van de samenwerking en er geen misbruik wordt gemaakt van het intellectueel eigendom.

Als je van plan bent om een licentieovereenkomst op te stellen, is het belangrijk om goede afspraken te maken over de vergoeding, de aansprakelijkheid, de garanties en de omvang en duur van de licentie. Het is daarbij verstandig om advies in te winnen van een expert op het gebied van licentierecht om ervoor te zorgen dat de overeenkomst rechtsgeldig is en aan alle wettelijke eisen voldoet.

Maar wat is een licentieovereenkomst nu precies? Het is een contractuele overeenkomst tussen de licentiegever en de licentienemer waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder de licentienemer het recht heeft om gebruik te maken van het intellectueel eigendom van de licentiegever. De licentieovereenkomst betekenis is dus dat het een belangrijk instrument is om jouw intellectueel eigendom te beschermen en tegelijkertijd rendement te behalen uit het gebruik ervan.

Wil jij goed hebben vastgesteld dat anderen gebruik kunnen maken van jouw intellectueel eigendom?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Sam Derks

Sam Derks

Andere Zakelijke contracten

Huurovereenkomst roerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die je als onderneming wil laten gelden op alle overeenkomsten. Algemene voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Kernbedingen...

Privacyverklaring

Veel bedrijven en organisaties gebruiken gegevens van personen en wisselen deze ook uit. Denk hierbij aan e-mailadressen, postcodes en telefoonnummers. De belangrijkste regels met...
Plan gratis intake