Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst zorg je ervoor dat anderen gebruik mogen maken van een intellectueel eigendomsrecht zonder dat het eigendomsrecht overgaat. Door middel van een overeenkomst geeft de ene partij, de licentiegever, de andere partij, de licentienemer, een gebruiksrecht.

Door middel van het verlenen van licenties zorg je ervoor dat iemand anders gebruik mag maken van jouw intellectueel eigendom. Als eigenaar van bijvoorbeeld een bepaalde techniek, design of domeinnaam verdien jij hier ook aan. Zolang dit goed is vastgesteld in de overeenkomst. Dit zorgt uiteindelijk voor een fijne samenwerking waar rendement voor zowel de licentiegever en licentienemer van toepassing zijn.

Binnen een licentieovereenkomst dienen goede afspraken gemaakt te worden over bijvoorbeeld de vergoeding voor het gebruik, de aansprakelijkheid, de garanties en de omvang en duur van de licentie. Stel je geen licentieovereenkomst op dan loop je het risico dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van jouw intellectueel eigendom.

Wil jij goed hebben vastgesteld dat anderen gebruik kunnen maken van jouw intellectueel eigendom?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Sam Derks

Sam Derks

Andere Zakelijke contracten

Raamovereenkomst

Constante opdrachten doen met dezelfde opdrachtgever: het is een droom van veel ondernemers. Vaak worden deze opdrachten via de telefoon of mail vastgesteld met de bekende uitspraa...

Huurovereenkomst onroerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een contract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles op te n...