Samenwerkingsovereenkomst

Als ondernemer kan het voorkomen dat je met een externe partij gaat samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer je besluit gezamenlijk ergens in te investeren. Door middel van een samenwerkingsovereenkomst bepaal je vooraf duidelijk de rechten en plichten van partijen. Op die manier voorkom je verwarring en dus problemen omtrent bijvoorbeeld verdeling van werkzaamheden en winst. 

Waarom heb je een samenwerkingsovereenkomst nodig?

Een samenwerkingsovereenkomst is nodig om vooraf duidelijkheid te creëren. Zeker bij complexe of risicovolle samenwerkingen. Het staat bedrijven juridisch vrij om allerlei afspraken te maken. De samenwerkingsovereenkomst wordt namelijk niet in de wet genoemd. Het is hierbij wel belangrijk dat alles duidelijk is voor beide partijen en dat verplichtingen over en weer bekend zijn. Mocht het gaan om een samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur is het belangrijk om de duur van de overeenkomst op te nemen. Mocht het gaan om een overeenkomst van onbepaalde duur is het raadzaam de manier van beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst.  De uiteindelijke meerwaarde van een samenwerkingsovereenkomst zal je waarschijnlijk pas merken wanneer er problemen voordoen. Denk hierbij aan aansprakelijkheid en risico’s die een samenwerking voor jou met zich meebrengen De juridische en financiële gevolgen kunnen hierin hoog oplopen. Met een samenwerkingsovereenkomst maak je de samenwerking nog duidelijker en voorkom je eventuele toekomstige geschillen. 

Wat regelt een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst staat niet apart in de wet geregeld. Dit heeft tot gevolg heeft dat de algemene regels van overeenkomsten van toepassing zijn op een samenwerkingsovereenkomst. Algemene regels over overeenkomsten zijn van zogenaamd 'regelend recht',. Dat wil zeggen dat partijen veel zelf kunnen bepalen en dat er weinig dwingende regels zijn. Belangrijk hierbij is uiteraard wel dat afspraken duidelijk moeten zijn zodat er geen discussie kan ontstaan over de verplichtingen over en weer na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst. Enkele voorbeelden van belangrijke bepalingen zijn:

  • Doel van de samenwerking
  • Duur van de samenwerking
  • Verplichtingen van partijen
  • Intellectueel eigendom
  • Geheimhouding
  • Opzegging

Benieuwd naar welke onderwerpen cruciaal zijn bij jouw samenwerking?

Neem dan contact op met Lars Krooshof.

Lars Krooshof

Lars Krooshof

Andere Zakelijke contracten

Service Level Agreement

Het kan voorkomen dat een bepaalde dienst niet wordt geleverd zoals je van te voren had verwacht. De kwaliteit valt tegen. Om te voorkomen dat dit het geval is, kan er een Service...

Managementovereenkomst

Wil je als bedrijf een externe manager aanstellen die als zelfstandige werkt? Of werk je met een holdingstructuur waarbij de directeur grootaandeelhouder (DGA) de opdracht krijgt o...

Geheimhoudingsverklaring

Bepaalde informatie is vertrouwelijk en dient geheim te blijven. Vaak gaat dit samen met een zakelijk belang waarbij bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie niet bij een concurrent...