Raamovereenkomst

Constante opdrachten doen met dezelfde opdrachtgever: het is een droom van veel ondernemers. Vaak worden deze opdrachten via de telefoon of mail vastgesteld met de bekende uitspraak: ‘stuur achteraf maar een factuur’. Met een raamovereenkomst staan toekomstige voorwaardes en bepalingen vast. Op die manier hoeft er niet constant een akkoord te komen op een offerte inclusief algemene voorwaarden, maar zijn afspraken toch vastgelegd. Alle belangrijke zaken zijn binnen één overeenkomst vastgesteld en leveren daarmee een zeer efficiënte handelsrelatie.

Wat is een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst kan gedefinieerd worden als een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. De raamovereenkomst is dus zelf geen opdracht. De raamovereenkomst is een overkoepelend document waaraan in de toekomst steeds opdrachten gehangen kunnen worden. Hierin staan dus bijvoorbeeld afspraken over de prijs, kwaliteit of de levertijd van bepaalde producten.

Waarom heb je een raamovereenkomst nodig?

Het grootste voordeel van een raamovereenkomst is dat opdrachtgever en opdrachtnemer bij elke nieuwe opdracht weten onder welke voorwaarden deze opdracht gaat plaatsvinden. Het kost dus simpelweg minder tijd om aan een opdracht te beginnen omdat je niet over de voorwaarden hoeft te onderhandelen. Daarnaast hoef je niet te controleren of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden/contracten van de wederpartij zijn veranderd. Een raamovereenkomst biedt daarmee zekerheid en gemak voor beide partijen.

Hoe stel je een raamovereenkomst van opdracht op?

Een raamovereenkomst van opdracht kan worden opgesteld door middel van onderhandelingen tussen de betrokken partijen, waarbij de afspraken en voorwaarden worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Het is belangrijk dat de overeenkomst duidelijk en volledig is, en dat alle relevante afspraken en voorwaarden worden opgenomen. Het is daarom belangrijk om dit door een specialist te laten doen.

Wat regelt een raamovereenkomst?

In de raamovereenkomst staat op welke wijze de opdracht (of bestelling) geplaatst moet worden of binnen welke termijn de bestelling aanvaard moet zijn. Daarnaast staan alle verplichtingen van partijen omtrent het te leveren product in de overeenkomst. Bijvoorbeeld hoe de levering van de producten plaatsvindt of op welke wijze deze worden verpakt. Daarnaast kan worden opgenomen dat er voor de afnemer een mogelijkheid is om het product na ontvangst terug te zenden. Een raamovereenkomst kan uiteraard ook gesloten worden bij het leveren van een dienst. Andere voorbeelden van bepalingen die in een raamovereenkomst staan:

  • Aansprakelijkheid
  • Contactpersonen
  • Garantie
  • Klachten
  • Exclusiviteit
  • Geheimhouding

Wil jij in één keer alle juridische zaken goed vastleggen?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Sam Derks

Sam Derks

Andere Zakelijke contracten

Huurovereenkomst roerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...

Distributieovereenkomst

Als leverancier kan het zijn dat je een product of verschillende producten verkoopt aan een doorverkoper: de distributeur. Het is een mooie manier om snel te groeien zonder een hee...

Verwerkersovereenkomst

Privacy is een steeds belangrijker onderwerp aan het worden. Als bedrijf zijnde heb je veel persoonsgegevens. Hier zijn steeds meer regels aan verbonden. Deze zijn vastgelegd in de...
Plan gratis intake