Raamovereenkomst

Constante opdrachten doen met dezelfde opdrachtgever: het is een droom van veel ondernemers. Vaak worden deze opdrachten via de telefoon of mail vastgesteld met de bekende uitspraak: ‘stuur achteraf maar een factuur’. Met een raamovereenkomst staan toekomstige voorwaardes en bepalingen vast. Op die manier hoeft er niet constant een akkoord te komen op een offerte inclusief algemene voorwaarden, maar zijn afspraken toch vastgelegd. Alle belangrijke zaken zijn binnen één overeenkomst vastgesteld en leveren daarmee een zeer efficiënte handelsrelatie.

Wat is een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. De raamovereenkomst is dus zelf geen opdracht. De raamovereenkomst is een overkoepelend document waaraan in de toekomst steeds opdrachten gehangen kunnen worden. Hierin staan dus bijvoorbeeld afspraken over de prijs, kwaliteit of de levertijd van bepaalde producten.

Waarom heb je een raamovereenkomst nodig?

Het grootste voordeel van een raamovereenkomst is dat opdrachtgever en opdrachtnemer bij elke nieuwe opdracht weten onder welke voorwaarden deze opdracht gaat plaatsvinden. Het kost dus simpelweg minder tijd om aan een opdracht te beginnen omdat je niet over de voorwaarden hoeft te onderhandelen. Daarnaast hoef je niet te controleren of bijvoorbeeld de algemene voorwaarden/contracten van de wederpartij zijn veranderd. Efficiënt en duidelijk.

Wat regelt een raamovereenkomst?

In de raamovereenkomst staat op welke wijze de opdracht (of bestelling) geplaatst moet worden of binnen welke termijn de bestelling aanvaard moet zijn. Daarnaast staan alle verplichtingen van partijen omtrent het te leveren product in de overeenkomst. Bijvoorbeeld hoe de levering van de producten plaatsvindt of op welke wijze deze worden verpakt. Daarnaast kan worden opgenomen dat er voor de afnemer een mogelijkheid is om het product na ontvangst terug te zenden. Een raamovereenkomst kan uiteraard ook gesloten worden bij het leveren van een dienst. Andere voorbeelden van bepalingen die in een raamovereenkomst staan:

  • Aansprakelijkheid
  • Contactpersonen
  • Garantie
  • Klachten
  • Exclusiviteit
  • Geheimhouding

Wil jij in één keer alle juridische zaken goed vastleggen?

Neem dan contact op met Sam Derks.

Sam Derks

Sam Derks

Andere Zakelijke contracten

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn de regels die je als onderneming wil laten gelden op alle overeenkomsten. Algemene voorwaarden worden ook wel de 'kleine lettertjes' genoemd. Kernbed...

Geheimhoudingsverklaring

Bepaalde informatie is vertrouwelijk en dient geheim te blijven. Vaak gaat dit samen met een zakelijk belang waarbij bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie niet bij een concurrent...

Overig

Wij kunnen je helpen met alles wat juridisch op papier gezet kan worden. Staat er een contract niet op onze website? Dan komt dat omdat er simpelweg geen ruimte is om alles op te n...